Mało innowacji

Polskie firmy w latach 1998 - 2002 wprowadzały mniej innowacji niż przedsiębiorstwa z pozostałych krajów niedawno przyjętych do Unii Euorpejskiej i krajów kandydujących do niej.

Jak wynika z unijnego raportu o innowacyjności w przedsiębiorstwach, polskie firmy są najmniej innowacyjne w UE. Jedynie 17% z nich wprowadzało innowacje (taki sam odsetek jak w Rumunii). Najlepiej wypadły przedsiębiorstwa duże - 53% spośród nich wprowadza innowacje, w średnich 25%, a w małych 13%.

W sektorze firm przemysłowych jedynie 18% polskich przedsiębiorstw prowadziło działania innowacyjne (najgorszy wynik w nowej 10. UE i krajach kandydujących), w sektorze firm usługowych - 16% (tu gorsze były firmy rumuńskie, słoweńskie i łotewskie).

Wśród przedsiębiorstw z krajów objętych badaniem najbardziej innowacyjne okazały się firmy estońskie - innowacje wprowadza 36%. W unijnej Piętnastce średnio 44% przedsiębiorstw wprowadzało innowacje w latach 1998 - 2002.


Zobacz również