Mało nas...

Nasycenie gospodarstw domowych komputerami osobistymi w Polsce nie stoi na wysokim poziomie - komputer PC w domu ma jedynie 20% dorosłych Polaków.

Firma CASE (Consumer Attitudes & Social Enquiry) przedstawiła raport nt. rynku komputerowego klientów indywidualnych. Wynika z niego, że komputer osobisty w domu ma niespełna 20% dorosłych Polaków. Najczęściej są to osoby w wieku 36-45 lat, z wykształceniem wyższym lub średnim, mieszkające w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców). Dostępem do Internetu dysponuje co dziewiąty dorosły Polak (najczęściej w domu - rzadziej w pracy i na uczelni). Osoby mające dostęp do Internetu wykorzystują go jednak sporadycznie - tylko 15% osób codziennie korzysta z sieciowych usług. Badania przeprowadzono na losowej reprezentatywnej dla mieszkańców Polski grupie 1007 osób (w wieku ponad 18 lat).