Mały wzrost produkcji

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa w październiku br. wzrosła w Polsce o 0,2% w skali rocznej.

We wrześniu wskaźnik ten wyniósł 6,8%. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w październiku br. o 0,5% rok do roku i spadła o 0,7% miesiąc do miesiąca.

Ceny produkcji przemysłowej wzrosły w październiku br. o 2,4% w porównaniu z październikiem 2007 roku.

Narodowy Bank Polski podał informacje o inflacji - inflacja bazowa (bez uwzględniania cen energii i żywności) wyniosła w październiku 2,9%, podobnie jak miesiąc wcześniej. Inflacja netto wzrosła w październiku br. do 4,5% z 4,3% miesiąc wcześniej w ujęciu rocznym. Miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,4%.

Indeks cen towarów i usług sporządzany przez GUS (CPI) wyniósł w październiku br. 4,2% rok do roku.