Mały wzrost w Niemczech

Przewidywany na najbliższy rok wzrost gospodarczy w Niemczech to 0% lub 0,5%.

Jest to prognoza podana przez prezesa niemieckiego Bundesbanku, Ernsta Welteke. Stwierdził on, że fatalne nastroje konsumentów i inwestorów nie pozwolą na osiągnięcie szybszego tempa wzrostu gospodarczego w największej gospodarce strefy euro.

Ernst Welteke jest również członkiem Rady Europejskiego Banku Centralnego.