Mamy klimat umiarkowany

W Polsce mamy umiarkowanie dobry klimat inwestycyjny - wynika z pierwszej edycji badań tego typu przeprowadzonych na zlecenie PAIiIZ.

Ankietowani oceniali klimat przez pryzmat 20 zmiennych, m.in. stabilności politycznej, potencjału rynku krajowego, koszty pracy, współpracy z lokalną administracją i administracją centralną, poziomu podatków, jakość proponowanej lokalizacji, poziom rozwoju infrastruktury. W skali od 1 do 5 punktów, zagraniczne firmy oceniły klimat inwestycyjny w Polsce na 3,1. Z kolei firmy z minimum 50-proc. udziałem polskich właścicieli przyznały ogólną ocenę 3,3.

Polscy inwestorzy za to bardziej niż zagraniczni skarżą się na inspekcje pracy, jakość gruntów, możliwość pozyskania finansowania i stan infrastruktury. Zagraniczne firmy zdecydowanie lepiej niż polskie oceniają spójność regulacji prawnych (0,5 punktu różnicy w ocenie, przy skali ocen od 1 do 5), stabilność polityczną (0,4 punktu) i koszty pracy (0,3).

W ankiecie przeprowadzonej na przełomie sierpnia i września br. udział wzięli przedsiębiorcy polscy i zagraniczni. Połowa firm reprezentowała sektor produkcji, a połowa usług. Blisko 50% uczestniczących w badaniu firm zatrudnia więcej niż 250 osób.


Zobacz również