Mapa głodu

852 miliony ludzi na świecie cierpią z powodu niedożywienia, wynika z najnowszego raportu Food and Agriculture Organisation.

Od początku lat 90. kilku krajom (m.in. Chinom i Brazylii) udało się zredukować liczbę niedożywionych obywateli, w Tanzanii i Północnej Korei liczba głodujących rośnie. Z raportu wynika, że ponad 5 mln dzieci co roku umiera z przyczyn związanych z głodem, a niedożywienie kosztuje świat 30 mld USD rocznie licząc jedynie bezpośrednie wydatki na leczenie.

Jak wynika z raportu, w latach 2000 - 2002 najwięcej (ilościowo) niedożywionych osób żyło w Indiach - aż 221 mln, czyli 21% populacji, jest to i tak mniej niż 10 lat wcześniej, kiedy to głód cierpiała jedna czwarta ludności. Na drugim miejscu niechlubnej listy znalazły się Chiny, ze 142 mln. niedożywionych obywateli, czyli 11% populacji, o 4 punkty proc. mniej niż w latach 1990 - 92. W Kongo głód cierpi aż 71% obywateli (36 mln ludzi), znacznie więcej niż dziesięć lat wcześniej (odpowiednio 32% i 12 mln). Na Filipinach głoduje 22% społeczeństwa (17 mln), w Brazylii 9% (16 mln), w Tanzanii 44% (16 mln), w Czadzie 34%, w Angoli 40%, w Północnej Korei 36% (8 mln), na Kubie 3%.


Zobacz również