Mapa podatków

W Szwecji przychody z podatków odpowiadają połowie wartości Produktu Krajowego Brutto, w Polsce zaś 34,3%.

Jak wynika z raportu OECD, w 2002 roku, już drugi rok z rzędu podatki malały w stosunku do PKB, głównie dzięki cięciom podatkowym i spowolnieniu gospodarczemu.

Obciążenia fiskalne w ubiegłym roku zmalały w 16 z 27 państw należących do OECD. Większość z tych państw należy do Unii Europejskiej, gdzie podatki osiągnęły wartość 40,5% PKB (wobec 41% w 2001 roku). Jest to pierwszy spadek podatków po 5 latach wzrostów.

O jeden punkt procentowy podatki zmalały w siedmiu krajach: w Austrii, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, Grecji i Turcji. Wzrosły o więcej niż jeden punkt procentowy w Luksemburgu, Republice Słowacji i Nowej Zelandii.

W Polsce, wg. OECD podatki w ubiegłym roku odpowiadały 34,3% wartości PKB, zaś w 2001 roku – 33,6%. Jest to odwrócenie tendencji spadkowej - w 1995 roku odsetek ten wynosił 39,6%, w 1999 r. – 35%, a w 2000 r. – 34,3%.

Dla porównania w Czechach w ubiegłym roku podatki stanowiły 39,2% PKB (o 0,8 pkt proc. więcej niż rok wcześniej), na Węgrzech – 37,7% (wobec 36,9% w 2001 r.), na Słowacji 33,8% (wobec 32,3%), w Niemczech – 36,2% (wobec 36,8%), a w Irlandii – 28% (wobec 29,9%).


Zobacz również