MapleXP 1.11.01 - kontroluj czas pracy na komputerze

MapleXP to program pomagający w obliczaniu czasu spędzanego na używaniu różnorakich aplikacji na komputerze. Najnowsza wersja aplikacji dostępna jest na naszej stronie.

MapleXP to aplikacja służąca do obliczaniu i kontrolowania czasu spędzanego na używaniu różnorodnych programów na komputerze. Zliczane są minuty i godziny poświęcane na używanie wybranych lub wszystkich aplikacji. Obsługa jest prosta - najpierw tworzymy Zadania, np. pisanie pracy w Wordzie. Gdy uruchamiamy Worda, uruchamiamy także aplikację, a gdy wychodzimy z niego, możemy zobaczyć, ile czasu spędziliśmy przy pracy. Dzieje się tak za każdym razem, więc MapleXP poda nam nie tylko, ile czasu spędziliśmy danego dnia przy pracy, ale też zsumuje wyniki ze wszystkich dni.

MapleXP pozwala także na różnorakie ustawienia zliczania - można na przykład wybrać, aby program nie liczył czasu krótszego niż minutę, można również ustawić alarm, informujący, że użytkownik spędził na pracy z daną aplikacją np. 45 minut.

Zobacz również:

Zapraszamy do pobierania najnowszej wersji aplikacji w wersji instalacyjnej i przenośnej.