Mapowanie pieniędzy

Niedochodowa organizacja MAPLight.org pracuje nad niezwykle interesującym serwisem mapowym. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych usług tego typu, nie zaplanujemy dzięki niemu żadnej podróży...

Sprawdzimy za to, w jaki sposób pieniądze "podróżują" za politykami. Innymi słowy, serwis wiąże pochodzenie pieniędzy wpłacanych na komitet wyborczy konkretnego polityka z podejmowanymi przez niego decyzjami. Zobaczymy w nim ile pieniędzy dla danego kongresmena przekazał konkretny przedsiębiorca i jak, w głosowaniu nad ustawą interesującą tego właśnie przedsiębiorce, zachował się kongresmen.

Dan Newman, współzałożyciel MAPLight.org podaje przykład ustawy z 2006 roku. Miała ona nałożyć na Federalną Komisję Komunikacji obowiązek zapewnienia neutralności Internetu. Wprowadzono jednak do niej tyle zmian, że neutralność nie zyskała gwarancji prawnych. Przeciwne neutralności były koncerny telekomunikacyjne. Okazało się, że politycy, którzy głosowali za zmienioną ustawą otrzymali od firm telekomunikacyjnych średnio 15 000 dolarów, a ci, którzy byli przeciwni - nieco ponad 5 000.

W tej chwili MAPLight.org monitoruje wszystkie ustawy, które są przekładane w Kongresie i pracuje nad wprowadzeniem systemu monitorowania wszystkich 50 legislatur stanowych.

MAPLight.org łączy te informacje, które dotychczas były rozdzielone i trzeba było szukać ich w różnych źródłach: publicznie dostępne dane na temat finansowania komitetów wyborczych i publicznie dostępne dane na temat inicjatyw ustawodawczych oraz głosowania prawodawców.