Marketingowe wyzwania

Dowiedzenie wymierności działań marketingowych dla firmy jest według dyrektorów ds. marketingu ich głównym wyzwaniem w roku 2004. Inne wyzwania to lepsza koordynacja programów marketingowych i przystosowanie do zaostrzonych wymogów ochrony prywatności.

Firma Unica przedstawiła wyniki badania "Wyzwania marketingowe 2004", przeprowadzonego na jej zlecenie przez Forrester Consulting. Wzięło w nim udział 250 dyrektów ds. marketingu z firm sektora usług finansowych, wytwórczego, technologii, turystycznej, dóbr konsumenckich, detalicznych i sektora publicznego.

72% ankietowanych marketingowców stwierdza, że głównym celem działu marketingu w ich organizacji jest generowanie tzw. sales leads lub bezpośrednio wpłynięcie na wielkość przychodów. Jednocześnie tylko 37% ankietowanych pytanych o to jak postrzegają dział marketingu pozostali dyrektorzy i kierownicy innych działów w firmie stwierdziło, że marketing jest w firmie elementem strategicznym i zdolnym do dostarczania wymiernej wartości. Dalsze 31% odpowiedziało, że marketing jest postrzegany jako element strategiczny, ale jego efekty nie są wymierne.

Nie jest zatem nic zaskakującego w tym, że ponad połowa (55%) marketingowców uważa, że uczynienie lub dowiedzenie wymierności marketingu jest dla nich największym wyzwaniem w br. Bez względu na wielkość firmy, mierzalność była najczęściej wymienianym wyzwaniem stojącym przed działami marketingu. Ponadto we wszystkich badanych firmach do tego pierwszego dodawano wyzwanie polegające na poprawie koordynacji programów marketingowych we wszystkich kanałach sprzedaży.

Ponadto około 70% ankietowanych podaje, że ich firmy posiadają scentralizowane hurtownie danych, nieco mniej niż 20%, że ich firmy mają 360-stopniowy ogląd każdego klienta, ale tylko 4% że jest w pełni zadowolona z realizacji podejścia kliento-centrycznego w ich firmie.

W odniesieniu do ostatnich regulacji prawnych z zakresu ochrony prywatności (badaniem objęto firmy amerykańskie), 60% badanych uważa, że będą one miały wielki wpływ na marketing w ciągu nadchodzących dwóch lat. Jednak mniej niż dwadzieścia procent zmieniło jak dotąd swoje praktyki kampanii e-mailingowych i telemarketingowe. Na przykład zaledwie w co piątym przypadku umożliwia się klientowi określenie częstotliwości, z jaką chce otrzymywać wiadomości marketingowe.