Marne zaufanie w marcu

Indeks Conference Board, obrazujący poziom zaufania amerykańskich konsumentów do gospodarki wzrósł nieznacznie w marcu br., ale ankietowani nadal są pesymistami.

Marcowe notowanie The Conference Board Index przyniosło wzrost w porównaniu do notowania z lutego z 25,3 do 26 punktów. W lutym wskaźnik notowano na rekordowo niskim poziomie.

Wskaźnik popchnęły w górę nieco lepsze notowania oczekiwań konsumentów, m.in. z 47% do 42,6% spadł odsetek uważających, że w ciągu półrocza liczba miejsc pracy się zmniejszy. Odsetek oczekujących pogorszenia ogólnych warunków ekonomicznych spadł z 40,7% do 39,1%. Nie są to jednak, jak wspomanino, wygórowane oczekiwania. Zdaniem przedstawicieli Conference Board’s Consumer Research Center, konsumenci reprezentują nadal skrajnie pesymistyczny pogląd na przyszłość, nie przewidując na przestrzeni najbliższego półrocza znaczącej poprawy warunków gospodarczych. Podobnego zdania są ankietowani przez amerykański serwis MarketWatch ekonomiści. Przewidują oni w tym czasie zniknięcie kolejnych 700 tys. miejsc pracy i wzrost stopy bezrobocia do 8,5%.

W marcu odsetek ankietowanych konsumentów będących zdania, że trudno o pracę wzrósł z 46,9% do 48,7%. Odsetek uważajacych ogólne uwarunkowania ekonomiczne za złe wzrósł z 50,5% do 51,1%. Z 4,7% do 3,9% spadł odsetek planujących kupno samochodu a zakup domu - z 2,3% do 2%.