Mars i Wenus surfują w sieci

Według ostatniego badania PC Data Online, kobiety różnią się od mężczyzn... nawet w sposobie korzystania z Internetu.

Na podstawie badania przeprowadzonego na próbie losowej 2812 osób, z których 48% stanowiły kobiety, można stwierdzić, że kobiety częściej niż mężczyźni sprawdzają swe skrzynki pocztowe, mężczyźni zaś bardziej niż korespondencją interesują się informacjami sportowymi, notowaniami giełdowymi i stopami procentowymi. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety równie często robią zakupy przez sieć, z tym że panowie częściej kupują artykuły elektroniczne i erotyczne, kobiety zaś muzykę i kartki z życzeniami.

Porównując z wynikami poprzednich badań stwierdzono, że rośnie liczba pań korzystających z Internetu. Aż 21% z nich korzysta z Internetu od roku (i krócej), a tylko 10% - ponad 5 lat. Dla mężczyzn proporcje te wynosiły odpowiednio: 12 i 20%. Jeszcze większe różnice dotyczyły wieku badanych. Kobiety korzystające z Internetu są w wieku 25-44 lat, natomiast większość mężczyzn ma zaledwie 12-17 lat.

Więcej informacji: www.pcworld.com