Marzec ponurych myśli

Najniższą od 12 lat ocenę klimatu gospodarczego odnotowano w badaniu Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK), prowadzonym przez Ipsos.

W marcu WOK spadł o ponad 3 punkty do 71,85 pkt. Składowa oceny klimatu gospodarczego była notowana najgorzej od dwunastu lat: w porównaniu z ubiegłym miesiącem wskaźnik klimatu gospodarczego spadł o ponad 7 punktów, do zaledwie 51,44 punktu (zbliżając się tym samym do dolnego kwartylu skali rozpiętej od 1 do 200 punktów). Druga składowa WOK - skłonność do zakupów - w zasadzie nie uległa zmianie i w marcu wynosiła 85,46 punktu.

Nadal pogarszają się natomiast prognozy na przyszłość - wskaźnik oczekiwań spadł w marcu o ponad 4 punkty, do 73,04 punktów. Spadek Wskaźnika Optymizmu Konsumentów związany był w marcu jednak przede wszystkim z bardzo wyraźnym spadkiem oceny sytuacji bieżącej. Wskaźnik bieżący spadł o blisko 9 punktów procentowych i notował 54,07 punktu.