Masowe koleje regionalne

Nowe badanie przygotowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP) dowodzi, że z pociągów kolei dojazdowej i regionalnej (trasy do 25 km) korzysta 9 razy więcej pasażerów niż z kolejowych przewozów międzynarodowych i dalekobieżnych.

Według UITP, wykorzystanie przewozów regionalnych i dojazdowych pomaga Europie zapobiec co roku

@ 24 milionom kilometrów korków drogowych

@ emisji 30 milionów ton dwutlenku węgla

@ 1312 ofiarom śmiertelnym i 36,8 tys. rannym w wypadkach samochodowych.

Tymczasem, jak wskazuje raport UITP, Unia Europejska zbytnio koncentruje się na hucznych projektach transeuropejskich, jak superszybkie linie kolejowe. Zamiast tego, więcej uwagi należałoby zwrócić na rozwój projektów regionalnych kolei, odgrywających najważniejszą rolę w rewitalizacji miast i poprawie usług transportu publicznego. Krótkodystansowe przewozy kolei europejskich obsługują blisko 7 miliardów pasażerów rocznie, podczas gdy na przykład przez 25 lat francuskie TGV przewiozło łącznie 1,25 mld pasażerów.

Według UITP, pomimo to europejskie ustawodawstwo nie wspiera przewozów regionalnych i dojazdowych. Kolejnym utrudnieniem jest, zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, forsowana obecnie przez parlament UE harmonizacja rozwiązań prawnych w przejazdach międzynarodowych i krajowych. Polega ono m.in. na objęciu prawami pasażera przewozów międzynarodowych wszystkich pasażerów przewozów kolejowych, oraz certyfikacji załóg pociągów na przewozy krajowe. Według ekspertów UITP nadmiar biurokracji i wymogów utrudni rozwój tego sektora transportu.

Ujednolicenie praw pasażera według CER (The Community of European Railway and Infrastructure Companies) może spowodować chaos i paraliż. Podaje przykład Węgier, gdzie tylko 3% stacji jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest to 75%. Przeciętny wiek składu na Węgrzech to 30 lat. Itd. Do wypełnienia nowych standartów niezbędne byłyby ogromne nakłady. Tymczasem w Europie Środkowej i Wschodniej środki potrzebne są na utrzymanie podstawowego i niezbędnego minimum.

Ujednolicenie standartów usług kolejowych popierają natomiast organizacje konsumentów. W ich opinii określenie jasno minimum przysługujących pasażerowi praw jest niezbędne. Stanowisko to poparła komisja transportu Parlamentu Europejskiego.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: