Masz mniej niż 16 lat? Bez zgody rodzica nie skorzystasz z wyszukiwarki...

W Unii Europejskiej prawdopodobnie zostaną wprowadzone przepisy, które będą wymagały od internautów mających poniżej 16 lat uzyskania zgody rodziców na korzystanie np. z serwisów społecznościowych.

Na początku 2016 roku Parlament Europejski może ratyfikować zmiany w przepisach o ochronie danych, które będą miały bardzo istotny wpływ na młodych internautów. Zakładają one przede wszystkim podniesienie minimalnego wieku dla użytkowników serwisów wymagających podania danych osobowych. Jeżeli masz mniej niż 16 lat będziesz musiał uzyskać zgodę rodzica na logowanie się na koncie w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, czy Snapchat. To jednak nie koniec: zgoda rodziców wymagana ma też być przy korzystaniu ze skrzynki e-mail i takich czynnościach jak pobieranie plików z internetu, czy nawet wyszukiwanie haseł za pomocą wyszukiwarki.

Ogromny kłopot dla Facebooka i innych

Jeżeli przepisy zostaną wprowadzone w takiej formie, jak opisana powyżej, serwisy społecznościowe, czyli przede wszystkim Facebook, będą miały ogromny problem. Obecnie wymagają bowiem od użytkownika minimalnego wieku 13 lat.

Potężne kary

Po ratyfikacji nowych przepisów kraje członkowskie Unii Europejskiej będą miały dwa lata na ich wdrożenie. Serwisy, które nie będą się do nich stosowały czekają potężne kary finansowe, które w przypadku największych z nich mogą sięgać dziesiątek milionów euro.

Źródło: telegraph.co.uk