Masz telefon na kartę? Jeżeli nie podasz swoich danych, operator cię zablokuje

Pod koniec roku operatorzy zablokują większość telefonów na kartę - tak wygląda czarny scenariusz rysowany przez projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

MSWiA opublikowało projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, który zawiera m.in. szalenie interesujący punkt "Zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243)". Wynika z niego, że posiadacze telefonów na kartę (pre-paid) będą zobowiązani do podania następujących danych:

- imię i nazwisko;

- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość);

- adres zameldowania, a w przypadku jego braku, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny;

- nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

Zobacz również:

  • Jaki internet na kartę w Chorwacji? [PORADNIK]

Jeżeli tego nie zrobią czeka ich bardzo przykra niespodzianka.

"Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem dostawcy usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej zaprzestaną świadczenia usług abonentom, którzy nie podali wymaganych danych lub których dane nie zostały zweryfikowane przez dostawcę usług." - czytamy w projekcie, z którego dowiadujemy się dodatkowo, że "przepis dotyczący zaprzestania świadczenia usług we wskazanym wyżej wypadku wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy". Ma ona zacząć obowiązywać od 1 czerwca.

Czytaj: projekt "Ustawy o działaniach antyterrorystycznych"