Masz tu 15 haseł - wykuj je na jutro!

W Stanach Zjednoczonych RSA Security przeprowadziło badanie, z których wynika, iż współczesne metody zarządzania hasłami w firmach są nieefektywne. Jeśli użytkownicy mają do zapamiętania kilka różnych fraz, zwykle zapisują je... w arkuszu kalkulacyjnym albo na kartce.

RSA Security znane jest z wielu metod zabezpieczania operacji online oraz np. z produkcji tokenów stosowanych podczas transakcji bankowych. Zgodnie z opublikowanym przez firmę raportem, gdy pracodawca zmusza pracowników do stosowania wielu haseł, użytkownicy albo korzystają z niebezpiecznych metod składowania hasła (np. zapisują je na kartce) albo notorycznie nękają dział IT z prośbami o pomoc. Tymczasem, jak podaje RSA za Burton Group, każdy telefon do helpdesku kosztuje firmę od 25 do 50 dolarów.

"Masz tu spis haseł i wykuj je na jutro..."

Opublikowane w raporcie wyniki opracowano na podstawie badania przeprowadzonego wśród 1700 pracowników firm. Okazało się, że ponad jedna czwarta z nich musi korzystać z ponad 13 różnych haseł, kolejne 30 procent - z 6-12 fraz zabezpieczających. Aż dziewięćdziesiąt procent użytkowników jest niezadowolonych z metod zarządzania hasłami oraz z dodatkowych wymogów związanych z nakazem częstej ich zmiany.

To nie wszystko, RSA spytała badanych o to, jakie metody stosują w celu wsparcia pamięci. Wyniki były zatrważające. Pracownicy najczęściej zapisywali hasła w arkuszu kalkulacyjnym (jedna czwarta badanych), w urządzeniu przenośnym (nieco mniej niż jedna czwarta) albo po prostu notowali je na kartce (15 procent).

Więcej informacji: raport RSA


Zobacz również