Masz wiadomość

SMS-y to wygoda dla użytkowników i ogromne zyski dla operatorów telefonii komórkowej. Czyżby wszyscy byli zadowoleni?


SMS-y to wygoda dla użytkowników i ogromne zyski dla operatorów telefonii komórkowej. Czyżby wszyscy byli zadowoleni?

Telefon pisnął cichutko - przyszedł SMS. "Spoznie sie troche, stoje w korku" informuje mnie kolega. Wysłanie SMS w godzinach szczytu jest zdecydowanie tańsze niż krótka nawet rozmowa, a wszystkie istotne informacje przekazał tymi kilkoma znaczkami wysłanymi z telefonu komórkowego.

fot. Motorola

fot. Motorola

Gdy w 1982 r. powstawał standard telefonii komórkowej, nazwany później GSM (od francuskiego Groupe Speciale Mobile, które później przemianowano na Global System for Mobile Communications), zakładał możliwość przesyłania w sieci krótkich zlepków bitowych w kanale sygnalizacyjnym. Było to potrzebne z czysto technicznych powodów: trzeba było przesyłać informacje niezbędne do funkcjonowania sieci. Gdy dziesięć lat później powstawały pierwsze telefony GSM, wprowadzono w nich funkcję odbierania owych krótkich wiadomości. Po pewnym czasie pojawiły się telefony, umożliwiające wysyłanie SMS-ów. Ten "bajer" wbudowano tylko dlatego że standard sieci GSM zezwalał na coś takiego. Pisanie nawet najkrótszych tekstów na klawiaturze telefonu wydawało się tak trudne i niewygodne, że nikt nie wierzył w sensowne przychody z usług przesyłania SMS-ów. Jednak inżynierowie i specjaliści od marketingu nie wzięli pod uwagę tego, że telefony trafią do rąk osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu na klawiaturze komputera, przez co żmudne wystukiwanie tekstów na klawiaturze telefonu nie podziała aż tak zniechęcająco. Wszyscy specjaliści od telefonii GSM zgodnie twierdzą, iż nie docenili SMS-ów. Nikt nie podejrzewał, że wydawałoby się nic nie znacząca funkcja telefonu stanie się źródłem ogromnych przychodów dla wszystkich operatorów sieci telefonii cyfrowej. W I kwartale 2001 r. w sieciach GSM przesłano ponad 50 mld SMS-ów, a przychody z tego tytułu stanowiły aż 20% ogólnej wartości przychodów operatorów.

Jak to działa

Wiadomości SMS zasadniczo różnią się od rozmów telefonicznych. W czasie przesyłania SMS-a nie jest tworzone połączenie między słuchawkami, jak w przypadku rozmowy telefonicznej. SMS zawsze wędruje od jednego użytkownika do drugiego za pośrednictwem tzw. centrum wiadomości (CW).

Do czego może służyć SMS

Wyróżniamy kilka typów wiadomości SMS:

 • Zwykła wiadomość - zawiera litery bądź cyfry, maksymalnie 160 znaków. Takiego SMS-a odbiera każdy telefon dostępny na rynku.

 • Długi SMS - wiadomości dłuższe niż 160 znaków są dzielone na kilka SMS-ów. W ten sposób można przesłać wiadomość zawierającą 480 znaków, czyli 3 zwykłe SMS-y. Telefon, nie obsługujący dłuższych SMS-ów, pokaże taką wiadomość jako trzy kolejne wiadomości.

 • SMS graficzny - wiadomość zawierająca kilka wierszy grafiki i do 70 znaków tekstu. Choć taki typ SMS-a mieści się w specyfikacji technicznej GSM, to na szeroką skalę wbudowany jest jedynie w telefonach Nokii. Wśród tych SMS-ów można wyróżnić kilka kategorii: ikona, wygaszacz ekranu i logo operatora.

 • Dzwonek - niektóre telefony Nokii pozwalają na przesyłanie dzwonków. Dzięki temu można pobrać ulubioną melodię z odpowiedniego serwisu w Internecie lub przesłać komuś dzwonek skomponowany przez nas. Dzwonek to specjalny format SMS wprowadzony przez Nokię, tzw. Smart SMS. Jedną z jego cech jest możliwość przeprogramowania telefonu: w tym przypadku melodii dzwonka.

 • Wizytówka - specjalny format SMS-a tekstowego wprowadzonego przez Nokię. Pozwala na wysłanie dowolnego numeru, przechowywanego w naszej książce telefonicznej wraz z opisem. Taki SMS jest przez telefon Nokii traktowany jako rekord z książki telefonicznej i jako taki może być zapisany.

 • e-mail - to tak naprawdę specjalnie spreparowany SMS, wysłany do odpowiedniej bramki w sieci GSM. Jeśli operator świadczy taką usługę, to bramka wyłuska adres i prześle SMS-a do Internetu. Zwykle w takim przypadku wiadomość zaczynamy od adresu internetowego ujętego w nawiasy, np. <puchatek@stumilowy.las.com>...

 • multicast SMS - specjalny system nadawania SMS-ów. Chodzi o to, by nadawca mógł wysyłać tę samą wiadomości wielu użytkownikom naraz. Obecnie wykorzystywany jest do pogawędek, tzw. chatów, wzorowanych na podobnej usłudze Internetu. Wiadomość wysłana na dany kanał jest rozsyłana do wszystkich użytkowników kanału.

fot. Ericsson

fot. Ericsson

SMS może powstać na różne sposoby: może być utworzony automatycznie przez urządzenia w sieci GSM, np. przez system poczty głosowej, może być wygenerowany przez komputer podłączony do tzw. bramki SMS czy przesłany z Internetu za pomocą specjalnego formularza na stronach WWW. Załóżmy, że SMS został napisany na klawiaturze telefonu. Po naciśnięciu "wyślij", telefon łączy się z najbliższą centralą i informuje, że ma wiadomość do CW opatrzonego odpowiednim numerem telefonicznym. Centrala przejmuje SMS-a i przesyła go przez sieć GSM od centrali do centrali aż dotrze do CW. Centrum zapisuje SMS-a w pamięci i przesyła nadawcy potwierdzenie o jego dotarciu do CW. Wiadomość otrzymuje status oczekującej i w tym momencie rozpoczyna poszukiwanie adresata w sieci GSM. To wcale nie musi być proste, adresat bowiem może mieć wyłączony telefon lub znajdować się poza siecią macierzystą i korzystać z roamingu. By dowiedzieć się, gdzie znajduje się użytkownik, centrum wiadomości kieruje zapytania do baz danych sieci GSM: użytkowników macierzystych i gości. Bazy danych odpowiadają, jaki jest status użytkownika: czy jest w zasięgu sieci, gdzie się znajduje i czy może odbierać SMS-y (nie wszyscy muszą wykupić taką usługę u operatora). Jeśli użytkownik jest poza zasięgiem sieci, bazy danych przesyłają taką odpowiedź do CW. W momencie gdy poszukiwany abonent pojawi się w sieci (np. włączy telefon), baza danych natychmiast informuje o tym CW.

Od tego momentu CW rozpoczyna proces doręczania wiadomości. Przesyła wiadomość do central, a te z kolei kierują ją do telefonu adresata. Gdy SMS dotrze do właściwego telefonu, ten wysyła potwierdzenie do CW o odebraniu wiadomości. CW usuwa SMS-a z pamięci i wysyła do nadawcy potwierdzenie doręczenia.

Oczywiście, gdy wiadomość z jakichś powodów nie może być doręczona, np. adresat zbyt długo jest poza zasięgiem (z reguły kilka dni, to zależy od konfiguracji centrum wiadomości u konkretnego operatora), nadawca jest informowany o tym fakcie, a wiadomość jest kasowana, by nie zaśmiecała pamięci CW.

Najważniejsze cechy SMS

 • Służy do przesyłania krótkich komunikatów między końcówkami sieci GSM, najczęściej telefonami. Wiadomość może mieć 160 znaków alfanumerycznych bądź 1120 bitów danych binarnych.

 • SMS jest przechowywany w centrum wiadomości, niemożliwe jest więc zaginięcie go bez śladu w sytuacji, gdy adresat nie może go odebrać.

 • Operacja przesłania i dostarczenia wiadomości jest potwierdzana, dlatego wysyłający wie, jaki jest status SMS-a: czeka, został doręczony bądź doręczenie się nie powiodło.

 • SMS-y przesyłane są kanałem sygnalizacyjnym, co oznacza, że telefon może je odbierać niezależnie od tego, czy rozmawiamy przez niego, czy nie.

 • SMS-y można łączyć w dłuższe łańcuchy, tak by 160 znaków nie stanowiło ograniczenia.