Matura z informatyki w środowisku Linux? Zapomnij! Jest tylko Windows

Jeżeli zechcesz zdawać maturę z informatyki w środowisku Linux, który nie jest wykorzystywany przez Twoją szkołę, możesz o tym zapomnieć.

Na Wykopie pojawił się interesujący wpis użytkownika silent_digger zawierający zdjęcie pisma dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach, w którym oznajmia on jednemu z uczniów, że złożona przez niego deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego z informatyki nie może być zrealizowana. Uczeń zgłosił w niej bowiem chęć pracy w środowisku Linux, a szkoła posiada jedynie komputery z Windows.

W piśmie czytamy, że zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej "zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę".

Czy tak faktycznie jest? A może Pan dyrektor mija się z prawdą?

Postanowiłem to sprawdzić. Udałem się więc na stronę DlaMaturzysty.info, gdzie w zakładce opisującej egzamin maturalny z informatyki znalazłem "Obowiązki i zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej", a w nich następujący punkt:

"konfiguruje [administrator - red.] komputery tak, aby każdy komputer przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania (z plikami pomocy), jakie ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE"

We wspomnianym Komunikacie (z dnia 5 lipca 2013 roku; znajdziecie go tutaj) faktycznie znajdujemy listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki

w 2014 roku. Przedstawia się ona następująco:

Matura z informatyki w środowisku Linux? Zapomnij! Jest tylko Windows

Jak widać, wyraźnie mamy tutaj pozwolenie na zdawanie egzaminu w środowisku Linux. Czyżby więc Pan dyrektor faktycznie minął się z prawdą? Nie. W Komunikacie zaznaczono bowiem również bardzo wyraźnie, że "zdający jest zobowiązany wybrać środowiska wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę".

Gdy więc w szkole jest dostępny jedynie Windows, nie mamy szansy zdawać matury w środowisku Linux. Jeżeli więc nam na tym zależy, powinniśmy wziąć to pod uwagę już na etapie wybierania szkoły średniej.

Co sądzicie na ten temat?