Maxon aktualizuje Cinemę 4D

Pojawiła się nowa wersja aplikacji do tworzenia grafiki trójwymiarowej i animacji firmy Maxon. Update Cinemy 4D oznaczony jest numerem R10.5.

Do najważniejszych nowości można zaliczyć:

- możliwość importu plików DWG (format tworzony przez program AutoCAD). Wśród obsługiwanych wersji AutoCAD-a znalazły się wydania od 13 do 2008. Pliki importowane są z zachowaniem warstw, bloków i referencji.

- obsługa referencji zewnętrznych (XRef) - pozwala na rozbicie dużej sceny na części i edycję każdej z nich niezależnie od pliku źródłowego

- nowe narzędzia modelujące - Connect, Dissolve, Spin Edge

- przebudowane narzędzie Lighting Tool pozwala kontrolować samo oświetlenie sceny, a nie tylko źródła światła

- poprawę funkcjonalności panelu HUD i linii czasu

- poprawki w systemie edycji krzywych F-Curve.

Jak przekonuje producent, ważne zmiany zaszły też w modułach Mocca, MoGraph i Hair. W pierwszym z wymienionych modułów pojawiły się nowe opcje, takie jak Squash & Stretch oraz Deformers. MoGraph oferuje nowe efektory i opcje klonowania. Przyspieszono proces renderowania fryzur w module Hair.

Strona firmy Maxon.


Zobacz również