Maya 7 - Program 3D

Każda nowa wersja programu Maya ma duże znaczenie dla modelowania 3D i animacji. Nie inaczej jest z wersją 7., w której zmodyfikowano w zasadzie każdy jej aspekt. Maya 7 wprowadza wiele nowych funkcji, a także zmian i ulepszeń narzędzi już istniejących.


Każda nowa wersja programu Maya ma duże znaczenie dla modelowania 3D i animacji. Nie inaczej jest z wersją 7., w której zmodyfikowano w zasadzie każdy jej aspekt. Maya 7 wprowadza wiele nowych funkcji, a także zmian i ulepszeń narzędzi już istniejących.

Poważne zmiany wprowadzono również w interfejsie użytkownika. W prawym górnym rogu głównego widoku znajduje się mały widget służący do manipulacji widokami. Z jego pomocą można uzyskać dostęp do sześciu widoków ortogonalnych oraz widoku perspektywy bez konieczności przełączania między pojedynczym panelem lub czterema panelami. Domyślnie po kliknięciu widgetu przejścia są animowane, obracając widok 3D do nowej pozycji (można jednak wyłączyć tę opcję). Funkcja działa całkiem dobrze; na przykład po zaznaczeniu obiektu następuje powiększenie widoku na tym obiekcie.

Innym ulepszeniem jest możliwość przechylenia widoku wybranego obiektu po umieszczeniu nad nim kursora. Funkcja ta nie działa jednak we wszystkich przypadkach, na przykład jeśli próbujemy wybrać obiekty Paint Effects. Co gorsza, w większości przypadków nie można ustawić poprawnie obrotu widoku wokół osi wybranego obiektu, nawet jeśli odpowiednia opcja została włączona w preferencjach kamery. Pomimo to funkcja przechylania będzie bardzo przydatna.

Narodziny symetrii

Narzędzie Move zostało wyposażone w opcję Reflection, która umożliwia symetryczną edycję wzdłuż płaszczyzny. Funkcję tę można wykorzystać podczas modelowania postaci lub innych obiektów z pojedynczą płaszczyzną symetrii. Program umożliwia różnorodne dopasowanie osi manipulatora dla obiektów i komponentów, tak aby były skierowane na inny obiekt na scenie lub krawędź dowolnego obiektu.

Maya 7 - Program 3D
Maya 7 - Program 3D

Maya 7 udostępnia wiele dodatkowych kształtów, takich jak bryły Helix, Soccer ball i Platonic.

W menu Create pojawiły się narzędzia Text i Adobe Illustrator Object. Pierwsze z nich znacznie ułatwia tworzenie tekstu trójwymiarowego. Odbywa się to w podobny sposób jak w funkcji Bevel Plus, ale teraz jest możliwe wprowadzanie tekstu w atrybutach obiektu. Pewną wadą jest brak kontroli nad odstępami liter, gdyż praktycznie wszystkie czcionki cechują się zbyt dużymi odstępami. Na szczęście w takim przypadku można wykorzystać opcję Adobe Illustrator Object. Maya może importować ścieżki z pliku .ai Illustratora (w formacie wersji 8.0), a następnie stosować automatycznie funkcje Bevel i Extrude w podobny sposób jak narzędzie Text. Kliknięcie przycisku Reload aktualizuje scenę po dokonaniu zmian w oryginalnym pliku Illustratora.

Bardzo użyteczną nowością jest pojawienie się domyślnych ustawień włosów. Style uczesania można z łatwością przenosić i stosować dla różnych postaci. Nowa funkcja transplantacji pozwala tworzyć całkowicie nowe fryzury, które adaptują się do wybranej postaci.

Maya 7 - Program 3D

Nowy, uniwersalny manipulator umożliwia kontrolowanie operacji TSR za pomocą pojedynczego widgetu.

Maya 7 - Program 3D

Nowa funkcja renderowania Toon umożliwia symulowanie różnych efektów graficznych.

Po dodaniu do sceny styl włosów zostaje powiązany z obiektem peruki, który można umieścić odpowiednio na głowie postaci. Wybranie polecenia Transplant Hair powoduje powiązanie podstawy włosów z czaszką postaci zamiast peruki. Proces ten jest bardzo prosty. Niestety, ciągle brakuje możliwości tworzenia własnych stylów włosów.

Maya 7 umożliwia w końcu renderowanie włosów za pomocą narzędzia Mental Ray. Jest to niezbędna funkcja dla osób, które korzystają z włosów i futra we własnych produkcjach. Uzyskane efekty mają zwykle bardzo wysoką jakość.

Całkowitą nowością jest zintegrowana funkcja renderowania Toon. Wcześniej dostępnych było wiele dodatkowych shaderów Toon i technik umożliwiających osiągnięcie komiksowego wyglądu, ale producent programu Maya dopiero teraz zdecydował się na dodanie tej metody renderowania. Wykorzystuje ona shader Ramp dla wypełnień i shader PaintFX dla linii. Wyniki renderowania są wyświetlane w widoku OpenGL, ale możliwe jest także użycie funkcji Playblast i po prostu zapisanie widoku OpenGL do pliku.

System renderowania interaktywnego IPR, który korzysta zarówno z własnego renderowania Maya, jak i narzędzia Mental Ray, został dość znacznie ulepszony. Teraz możliwa jest edycja światła, a transformacja obiektów nie wymaga restartowania sesji IPR. Ulepszono również opcję Render Layers, która służy do renderowania wieloprzebiegowego. Z jej pomocą można w wygodny sposób renderować wielokrotnie scenę z użyciem różnych materiałów. Dla każdej warstwy można zmieniać poszczególne ustawienia cieniowania, widoczności, odbić, rozmycia itp.

Maya 7 - Program 3D
Maya 7 - Program 3D

Funkcja transplantacji włosów umożliwia przenoszenie fryzury z peruki na głowę postaci.

Maya 7 - Program 3D

Alias dokonał niedawno przejęcia firmy Kaydara i jej aplikacji MotionBuilder. Można więc było oczekiwać, że niektóre funkcje tego narzędzia zostaną zintegrowane z Mayą. W wersji 7. tego programu można zauważyć już pierwsze efekty połączenia w postaci narzędzia Full Body IK.

Dzięki zastosowaniu tego narzędzia przeciągnięcie efektorów ramienia powoduje przejście "fali" ruchu przez pozostałą część ciała. Odbywa się to w bardzo realistyczny sposób, na przykład kolana zginają się po przekroczeniu ich normalnego zasięgu. Narzędzie potrafi także wykrywać podłogę, dzięki czemu palce stóp zginają się automatycznie po jej dotknięciu w przypadku ruchu łydek. W przeszłości palce po prostu "przebiłyby" podłogę, a użytkownik musiałby ręcznie poprawiać to zachowanie.

Ten nowy system znacznie ułatwia pozowanie postaci bezpośrednio w programie Maya. W ten sposób unikamy konieczności poznawania innego oprogramowania tylko dla wykonania tego zadania.

Kupić, nie kupić

W wersji 7. dokonano również wielu innych poprawek, dzięki którym jest to jedna z najważniejszych aktualizacji od kilku lat. Wprawdzie nie poprawiono pewnych drobnych niedogodności (na przykład powolnych menu w Mac OS-ie X lub problemów z odświeżaniem interfejsu), warto jednak w nią zainwestować.

produkt: Maya 7

producent: Alias

cena brutto: 2099 euro (wersja Complete), 7349 euro (wersja Unlimited)

konkurenci: 3DS Max 7, Softimage|XSI 5.0, Lightwave 8.5

kontakt:http://www.alias.com

za:

Bardzo rozbudowana aktualizacja, wyposażona w wiele nowych funkcji i ulepszeń wszystkich aspektów działania.

przeciw:

Obsługa programu może być dość skomplikowana dla mniej doświadczonych użytkowników.