Maya po raz ósmy

Firma Autodesk wprowadziła do sprzedaży ósme wydanie narzędzia do modelowania grafiki trójwymiarowej, tworzenia animacji i renderingu. Maya 8 dostępna jest dla systemów operacyjnych Windows, Linux i Mac OS X. W przypadku tego ostatniego, z programu nie będą mogli skorzystać użytkownicy komputerów Macintosh z procesorami Intela, gdyż narzędzie nie jest dostępne w wersji uniwersalnej.

Nowe wydanie wprowadza wsparcie dla 64-bitowych systemów Windows i Linux (obsługiwane platformy Mac OS X pozostały 32-bitowe) oraz obsługa procesorów wielordzeniowych i komputerów z więcej niż jednym procesorem. Wśród nowych funkcji programu znalazły się m.in. Transfer Polygon Attributes - pozwala twórcy przenosić kolory odpowiadające poszczególnym wierzchołkom i pozycje wierzchołków pomiędzy siatkami powierzchniowymi (pomocne jest to zwłaszcza w czasie pracy z dwoma wersjami jednego projektu, o niskiej i wysokiej rozdzielczości) oraz Polygon Bridge.

Poprawiono rozszerzenia API oraz mechanizm wymiany plików Autodesk FBX, zoptymalizowano renderer Mental Ray, wprowadzono obsługę obrazów High Dynamic Range. Dostępne będą dwie edycje programu Maya 8, Complete i Unlimited, kosztujące odpowiednio 1999 i 6999 dolarów. Aktualizacja do wersji ósmej kosztować ma 899 USD.

Z wymaganiami aplikacji można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji: Autodesk