Maya z wtyczką Web 3D

Alias|Wavefront przedstawiła nowy plugin dla programu Maya, który umożliwia tworzenie interaktywnych światów 3D i publikowanie ich jako trójwymiarowej zawartości WWW.

Maya Real-Time Author (Maya RTA) to plugin zaprojektowany do pracy w połączeniu z Macromedia Director 8.5 Shockwave Studio, ale w odróżnieniu od darmowego Shockwave 3D Exportera, który jest w stanie eksportować do Directora jedynie modele i animacje, kosztująca 695 GBP Maya RTA pozwala tworzyć także elementy interaktywne. Rozwiązanie stworzono w odpowiedzi na krytyczne uwagi wobec środowiska pracy Directora 8.5, które wymaga tworzenia światów 3D za pomocą jednego narzędzia, a dodawania interaktywności za pomocą innego, co zmusza do ciągłego przełączania się pomiędzy narzędziami i ekportowania zawartości podczas pracy nad projektem. Maya RTA umożliwia także tworzenie złożonych światów 3D bez potrzeby zapoznawania się z Lingo - językiem programowania stosowanym w Macromedia Director.

Wtyczka pozwala 'wiązać' zdarzenia w obrębie sceny z akcjami wykonywanymi przez użytkownika witryny takimi jak np. naciśnięcie klawisza, kliknięcie myszką obiektu czy wpisanie tekstu w odpowiednie pole. Zdarzenia (events) mogą zawierać animacje, dźwięki, odnośniki czy zmiany punktów widzenia kamery, a tworzenie i edycja sensorów, akcji i odtwarzaczy odbywa się w module Interaction Editor. Ten nowy panel kontrolny zawiera wszystkie informacje dotyczące elementów interaktywnych i korzysta z tego samego wykresu zależności i metafory połączeń pomiędzy węzłami, co reszta programu Maya. Po zakończeniu pracy nad sceną można ją wyeksportować do Directora wraz z interaktywnymi danymi zapisanymi w skryptach Lingo, co pozwala np. doświadczonym użytkownikom Directora dalej je modyfikować. Plugin Maya RTA będzie dostępny do pobrania z witryny Alias|Wavefront pod koniec bieżącego miesiąca, a wersja na płycie CD ma pojawić się w styczniu 2002 roku.

http://www.aliaswavefront.com


Zobacz również