McAfee szacuje globalne koszty cyberprzestępczości na 445 miliardów dolarów

Raport opracowany przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies – CSIS) i sponsorowany przez firmę McAfee, należącą do Intel Security, pokazuje, w jak dużym stopniu cyberprzestępczość oddziałuje na światową gospodarkę.

Jak zdradzam to w tytule, szacowane straty wynoszą 445 miliardów USD, co stanowi od 15% do 20% ogólnej wartości generowanej przez Internet. Ma to również poważne konsekwencje w zakresie zatrudnienia – straty wynikające z cyberprzestępczości mogą kosztować utratę aż 200 tysięcy miejsc pracy w USA oraz 150 tysięcy w Unii Europejskiej. Cyberprzestępczość wpływa negatywnie przede wszystkim na ogólne wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz krajowe rynki, utrudniając handel, konkurencyjność, innowację i wzrost światowej gospodarki. Wartość intelektualna to osobny temat, który również przynosi wielkie straty na różnych polach.

McAfee szacuje globalne koszty cyberprzestępczości na 445 miliardów dolarów

W Stanach Zjednoczonych w 2013 roku 3 tysiące firm otrzymało od rządu oficjalne powiadomienie o ataku hakerskim, a zdecydowana większość z nich prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej. W Wielkiej Brytanii straty w branży detalicznej wskutek cyberprzestępstw wyniosły 850 milionów dolarów. Urzędnicy australijscy donoszą, że ataki na wielką skalę dotknęły linii lotniczej, sieci hoteli i firm z sektora usług finansowych, a straty szacuje się na 100 milionów dolarów. 40 milionów osób w Stanach Zjednoczonych (ok. 15% populacji) stało się ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego ich dane osobowe zostały wykradzione. Więcej - 54 miliony - kradzieży tego typu zanotowano w Turcji. Mniej - w Korei i Chinach (po 20 milionów), Niemczech (16 milionów). Część szacowanych strat wynikających z cyberprzestępczości jest bezpośrednio powiązana z kosztami naprawy lub cyfrowym i elektronicznym procesem „czyszczenia”, który jest konieczny po wykryciu ataku. Co prawda że przestępcy nie są w stanie spieniężyć wszystkich skradzionych informacji, ale w obliczu takiego ryzyka ich ofiary muszą wydać pokaźne sumy. Na przykład we Włoszech straty związane bezpośrednio z atakami hakerów wyniosły łącznie 875 milionów dolarów, natomiast koszty naprawy (czyszczenia) osiągnęły poziom 8,5 miliarda dolarów.