Media w domu

Najnowsze badania firm analitycznych dowodzą, że korzystanie z Internetu zabiera internautom czas dotąd poświęcany na kontakt z tradycyjnymi mediami, takimi jak radio i telewizja.

Choć serfowanie na razie nie zagraża tradycyjnym mediom, to sieciowe wędrówki w coraz większym stopniu zabierają internautom czas poświęcany dotąd na oglądanie telewizji, czytanie gazet czy słuchanie radia. Według Nielsen Media Research, w gospodarstwach domowych mających dostęp do Internetu o 13% spadła oglądalność telewizji.

Z raportu opublikowanego przez firmę Bruskin/Audits & Surveys wynika, że konsumenci codziennie poświęcają 45 minut, czyli 9% swojej medialnej aktywności na korzystanie z Internetu. Pierwsze miejsce zajmuje telewizja, na którą przeznaczane są 253 minuty dziennie, czyli 53% ogólnego czasu poświęcanego mediom, radio - 128 minut (27%), przeglądanie gazet - 30 minut (6%), a czasopism - 19 minut (4%).

Badania dowodzą jednak, że ludzie mają skłonność do jednoczesnego korzystania z różnych mediów. Raport firmy Erdos & Morgan wskazuje na to, że najpopularniejszą kombinacją jest czytanie czasopism i jednoczesne oglądanie telewizji - taki rodzaj medialnej aktywności jako nawyk zadeklarowało aż 73% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się słuchanie radia i przeglądanie czasopism (48%), następnie korzystanie z komputera i jednoczesne oglądanie telewizji (27%), słuchanie radia i oglądanie telewizji (14%). Jednoczesne czytanie czasopism i korzystanie z komputera zadeklarowało 4% ankietowanych.


Zobacz również