Mędrzec wśród plików

Menedżer plików ma wiele twarzy. Programem wyłamującym się z konwencji typowej aplikacji do zarządzania zbiorem danych jest Socrates 1.0.


Menedżer plików ma wiele twarzy. Programem wyłamującym się z konwencji typowej aplikacji do zarządzania zbiorem danych jest Socrates 1.0.

Gdy zbiór ważnych dokumentów, zdjęć, ulubionej muzyki i innych danych urośnie w zastraszającym tempie do niebotycznych rozmiarów, prędzej czy później zdecydujesz się skorzystać z menedżera plików. Socrates 1.0. oferuje dość niestandardowe podejście do zarządzania plikami w porównaniu do tradycyjnych menedżerów.

Po swojemu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawia się kreator importu danych (Socrates Import wizard). Jest to bardzo ważne narzędzie, ponieważ będziesz zarządzać jedynie takim zbiorem, jaki zostanie zaimportowany - zalecamy zatem w tym momencie szczególną rozwagę. Domyślnie aplikacja będzie indeksować wszystkie twarde dyski, partycje i znajdujące się na nich dane. Jeśli jakiekolwiek katalogi mają zostać z tego wyłączone, określ je od razu na etapie Folder Filter Listing. W razie potrzeby zmodyfikuj utworzoną listę, dodając do niej własne pozycje i usuwając już istniejące. Na kolejnym etapie, Extension Filter Listing, należy wykluczyć z importu pliki o określonych rozszerzeniach. Najdokładniejszy poziom filtrowania zapewnia etap File Name Filter Listing, czyli filtrowanie plików o konkretnej nazwie i rozszerzeniu. Jeśli zależy ci na dodatkowych informacjach zwróć uwagę na etap File Detail Options. Socrates 1.0 może indeksować zasoby wraz z dodatkowymi danymi o wersji, metadanymi EXIF zawartymi w plikach JPEG, a także tagami ID3.1 znajdującymi się w plikach MP3. Czas trwania importu zależny jest od wielkości zasobów, mocy obliczeniowej komputera i liczby uruchomionych aplikacji w systemie operacyjnym. Po jego zakończeniu automatycznie uruchamia się specjalny moduł monitorujący zaindeksowane dane i uaktualniający na bieżąco ich stan w razie zmiany.

Zarządzanie i szukanie

Mędrzec wśród plików

W tym oknie importujesz dane do programu Socrates 1.0.

Po zaimportowaniu danych z funkcji Socratesa 1.0 możesz korzystać w dwojaki sposób: uruchamiając Socrates Manager, który prezentuje wszystkie indeksowane zasoby w kategoriach tematycznych (z opcją tworzenia własnych) wraz z oknem podglądu zawartości pliku (tekstowy, graficzny, archiwa ZIP), a także skorzystać z Socrates Search, czyli wyszukiwarki, która pomoże przeszukać indeksowane dane. Po lewej stronie modułu Socrates Manager znajduje się spis kategorii tematycznych (dokumenty, zdjęcia, filmy, muzyka, aplikacje), po prawej lista zakwalifikowanych plików. W oknie Item Listing są karty, z których dowiesz się więcej o danym pliku (Details), dodasz do niego opis (Note) oraz słowa kluczowe (Keywords) przydatne przy wyszukiwaniu. Każdy plik znajdujący się na liście możesz uruchomić za pomocą skojarzonego z nim programu (polecenie Launch Item w menu kontekstowym). Dodatkowo program oferuje opcję eksportu listy plików do TXT, HTML lub XML. Jeśli nie zaznaczyłeś podczas importowania opcji dodatkowych informacji o pliku, to nic straconego - możesz je również pozyskać ręcznie (dzięki poleceniu Retrieve Details na karcie Details).

Mędrzec wśród plików

Socrates Manager - centrum zarządzania plikami w programie.

Jeśli twoje dane zawierają dodatkowe informacje, łatwiej je odnaleźć dzięki modułowi Socrates Search. W oknie po lewej stronie precyzujesz zapytanie, podając nazwę, rozmiar, datę utworzenia i inne parametry, a po prawej otrzymujesz listę znalezionych plików. Poza podstawowym listingiem możesz skorzystać z dodatkowych informacji znajdujących się na kartach. Podobnie jak w Socrates Manager masz do dyspozycji okno podglądu. Warto też wspomnieć o systemie pomocy dostępnym z poziomu obu modułów (karta Help), a także czytelnym panelu ustawień aplikacji (Socrates Options w górnym menu). Można tam ustawić początkowy tryb pracy programu (menedżer lub wyszukiwarka), zaimportować dane, skonfigurować system monitorowania zmian w indeksowanych plikach, a także na nowo ustawić filtrowanie określonych katalogów oraz plików. Do poprawnego funkcjonowania Socrates 1.0 wymaga dodatkowo zainstalowania środowiska Microsoft .NET Framework w wersji 1.1 (Microsoft .NET Framework 1.1 Redistributable ze stronyhttp://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/framework1_1/ ).