Menedżer IT musi umieć rozmawiać

Zarządzający firmową informatyką muszą w większym stopniu znać i stosować "miękkie" narzędzia zarządzania zespołem - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Parity Group.

W sondażu udział wzięło 200 specjalistów informatycznych. W opinii ponad połowy ankietowanych (56%), brytyjscy menedżerowie IT nie są obdarzeni zdolnościami do efektywnego zarządzania swoimi zespołami. 67% badanych dodaje jednak szybko, że podobne problemy obserwuje u ich kolegów-menedżerów kierujących innymi obszarami w organizacji.

Blisko połowa ankietowanych uważa także, że ich menedżerowie nie posiadają daru sprawnej komunikacji, a 18% uważa, że nie posiadają oni także umiejętności delegowania obowiązków i odpowiedzialności za zadania.

Jak skomentowali autorzy raportu - brak "miękkich umiejętności zarządzania może przekładać się niestety na motywację pracowników i efekty pracy menedżerów IT. Dlatego - zwłaszcza w kontekście w coraz większym stopniu strategicznej roli odgrywanej przez zarządzających firmowymi zasobami informatycznymi - zarządy powinny postarać się o zapewnienie im możliwości nabycia tych umiejętności. Obecne braki w "miękkich" zdolnościach zarządzania tłumaczą historycznym izolowaniem się kadry IT w obszarze zagadnień technicznych.


Zobacz również