Menedżer idealny jest miękki i twardy

Specjaliści HR pracujący w firmach działających w Polsce uważają, że ich obraz idealnego menedżera odbiega od rzeczywistości. Pomimo to uważają, że kadra zarządzająca ich firm jest efektywna.

TNS OBOP przeprowadził na zlecenie NAJ International (firma rekrutacyjna) i Forbesa pogłębione wywiady z 50 ekspertami HR reprezentujących największe działające w Polsce firmy. Według ankietowanych, prezes powinien posiadać wyższe wykształcenie i dobrze znać przynajmniej jeden język obcy. Kierunek ukończonych studiów nie ma decydującego znaczenia, idealny menedżer uzyskuje bowiem specjalistyczną wiedze na studiach podyplomowych MBA, kursach i szkoleniach. Najlepszym punktem wyjścia są jednak kierunki ekonomiczne, handlowe oraz prawo. Według HR-owców, wiceprezesem powinien być natomiast raczej absolwent marketingu i zarządzania.

Ankietowani wskazywali, że rośnie znaczenie miękkich umiejętności w zarządzaniu. Cechy idealnego kandydata na najwyższe stanowiska w firmie to charyzma, umiejętności negocjacyjne, przywódcze, zarządzanie czasem i kultura osobista. Młody wiek nie jest atutem. Osoby starsze postrzegane są bowiem jako osoby z doświadczeniem, dojrzałe emocjonalnie i zrównoważone.

Badanie ujawniło także, że od takiego wyidealizowanego obrazu odbiega rzeczywistość wyraźnie. Różnice występują głównie pod względem umiejętności językowych i kontaktu z pracownikami. Zastrzeżenia budzą zdolności interpersonalne zarządzających: sposób komunikacji i brak opanowania w sytuacjach stresowych. Nie każdy potrafi współpracować z personelem, słuchać go i świadomie nim zarządzać. Prezesi firm z kapitałem polskim i mieszanym nie zawsze znają języki obce. Ta wiedza nie jest zresztą od nich wymagana, gdy firma działa wyłącznie na rynku polskim. Niektórym obca jest zresztą nawet umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim (nie dotyczy to tylko prezesów-obcokrajowców).

Poproszeni o ocenę zarządzających pod względem efektywności, ankietowani przyznali najniższe noty prezesom firm z kapitałem mieszanym, najwyższe z kapitałem zagranicznym (100% kapitału). Ogółem jednak uznali kadrę zarządzającą firm, w których pracują, za efektywną.