Menedżerowie chcą do Unii

Polscy menedżerowie, ankietowani przez firmę Kompass, w większości chcą przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i spodziewają się poprawy sytuacji firm.

Firma Kompass Poland przeprowadziła internetowe badanie wśród polskich menedżerów. Aż 86% ankietowanych opowiada się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 56% uważa, że akcesja poprawi warunki dla biznesu w naszym kraju, zaś 18% spodziewa się pogorszenia warunków.

90% spodziewa się zwiększonej konkurencji po wejściu Polski do Unii, a 7% jest przeciwnego zdania.

40% ankietowanych menedżerów oczekuje po wejściu do UE zwiększenia dyscypliny finansowej firm, a 38% uważa, że dyscyplina się nie poprawi. Niemal co piąty respondent nie miał na ten temat zdania.

33% badanych uważa, że Polska przystąpi do strefy euro jeszcze przed 2005 rokiem, 23% - przed 2006 r., 16% przed 2006 r., a 28% - że najwcześniej w 2008 roku.

Ankieta została przeprowadzona przez Kompass Poland na przełomie marca i kwietnia br., wśród 25 tys. osób na stanowiskach kierowniczych, przy czym odpowiedziało tylko 961 osób.


Zobacz również