Menedżerowie czekają na podwyżki

Niemal połowa menedżerów pracuje jedynie na trzy czwarte gwizdka, zaś co piąty - pełną parą - wynika z trzeciej edycji raportu Polski Menedżer 2010 przygotowanego przez Talent Club. Jednak gdyby zwiększyło się ich wynagrodzenie, byliby gotowi pracować intensywniej.

Aż 46% ankietowanych menedżerów przyznaje, że pracuje na poziomie 70-80% swojej efektywności, ale gdyby dostali podwyżkę - byliby skłonni do bardziej intensywnej pracy. Wyższe gratyfikacje finansowe zmobilizowałyby do jeszcze cięższej pracy 88% badanych (62% tak, 26% raczej tak). Jedynie 7% (3% nie, 4% raczej nie) nie zwiększyłoby swojej efektywności. Menedżerowie nie czują się więc wystarczająco wynagradzani za swoją pracę i nie angażują się należycie w jej wykonanie. Jedynie 18% - chwali się, że wykorzystuje 100% swoich możliwości. Ogólnie 73% badanych określiło swoje oczekiwania płacowe jako maksymalnie o połowę większe. Wzrostu wynagrodzenia o połowę oczekuje co czwarty menedżer. Dokładnie podwojenia swojej wypłaty oczekuje aż 9% badanych, 8% respondentów uznało, że ich zarobki powinny wzrosnąć o ponad 100%, a jedynie 4% badanych stwierdziło, że ich zarobki nie powinny ulegać zmianie.

Większość badanych (302 menedżerów z 393 uczestniczących w ankiecie) uważa, że najważniejszą i niezbędną cechą w ich profesji jest umiejętność zarządzania ludźmi. Istotne są także zdolności interpersonalne, kreatywność, elastyczne podejście do problemu, obiektywność i doświadczenie.

Menedżerowie twierdzą, że najlepsi w ich branży kierują swoimi zespołami w sposób demokratyczny, wykorzystując talenty i potencjał wszystkich pracowników. Autorytarny styl zarządzania jest skuteczny w realizacji celów, jednak nie pozwala na zbudowanie silnego i trwałego zespołu, który miałby dobre wyniki w dłuższej perspektywie.

"Umiejętność zarządzania ludźmi jest najważniejszą kompetencją, jaką powinien posiadać każdy menedżer skutecznie realizujący swoje zadania. Lider taki działa wraz z zespołem, bazując na talentach i umiejętnościach swoich podwładnych oraz realizuje postawione przed nim zadania. Sam wskazuje jedynie kierunek działań i nadzoruje przebieg całego procesu, zostawiając swoim współpracownikom możliwość wyboru drogi i środków do ich realizacji" - powiedziała Anna Wilk socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert Talent Club.

Z czym kojarzy się polskim menedżerom sukces? Jest to przede wszystkim szacunek wśród kontrahentów oraz podwładnych. Ważne są także nagrody, wyróżnienia i uznanie przełożonych. Menedżerowie cenią sobie cytowanie ich wypowiedzi w prasie biznesowej. Mniej interesuje ich gabinet na najwyższym piętrze biurowca czy korporacyjna karta kredytowa.

Atrybuty sukcesu to także luksusowy samochód czy zegarek prestiżowej marki. Ankietowani wspominali także o prywatnych potrzebach towarzyszących sukcesowi zawodowegmu: szczęśliwej rodzinie, poczuciu spełnienia, radości przebywania z najbliższymi czy też rozwoju osobowości.