Menedżerowie: kreatywni, kompetentni i elastyczni

Menedżerowie najbardziej cenią sobie umiejętność zarządzania ludźmi, pracownicy na szczeblach kierowniczych powinni elastycznie podchodzić do rozwiązywania problemów, wykazywać się kreatywnością i samodzielnością. Wyścig szczurów zaś jest już passé - wynika z badania Talent Club.

W czasach spowolnienia gospodarczego najważniejsza cecha menedżera to elastyczność w podejściu do problemu (65% wskazań), umiejętność zarządzania ludźmi (64%), kreatywność (51%), doświadczenie (51%), umiejętność podejmowania ryzyka (45%). Jednak menedżer - nawet w najtrudniejszych okolicznościach - nie może działać bezpardonowo, manipulować ludźmi, autorytarnie rozwiązywać problemów ani bezwzględnie dążyć do celu. Uczestnicy badania twierdzą, że powinien otoczyć się osobami, z którymi dobrze mu się pracuje, które budują przyjazną atmosferę pracy i tworzą zgrany i skuteczny zespół.

Niezbędne do piastowania kierowniczego stanowiska cechy to: bycie specjalistą w swojej dziedzinie, wykształcenie oraz talent. Z badania wynika także, że menedżerowie są przekonani, iż najlepsze wyniki można osiągnąć wykorzystując do osiągnięcia określonego celu talenty, wiedzę i umiejętności pracowników. Menedżer powinien być liderem, wskazywać cel, ale pozostawiać swobodę w doborze metod jego realizacji. Istotne jest także dbanie o pracowników, ich rozwój, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Wyniki raportu "Polski menedżer w czasach kryzysu" są uzupełnieniem badania w ramach programu Talent Club - Polski Menedżer 2009. W badaniu uczestniczyło 285 respondentów. W badaniu "Polski Menedżer 2009" zostało przebadanych 1 461 menedżerów, uczestników programu Talent Club.