Menedżerowie obawiają się globalnej recesji

Globalna recesja stała się największym zagrożeniem dla firm - wynika z ankiety przeprowadzonej przez PricewaterhouseCoopers wśród przedstawicieli kadry zarządzającej z całego świata.

Wskaźnik zaufania w biznesie spadł również po raz pierwszy od 5 lat. Najbardziej pesymistyczne nastroje panują wśród menedżerów z USA i Europy Zachodniej. W Azji wskaźnik zaufania rośnie, aż 90% szefów z Indii twierdzi, że są bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości.

W Chinach 73% ankietowanych uważa, że ich firmy będą rosły w ciągu najbliższego roku (wobec 60% rok temu). Również w Rosji wskaźnik zaufania wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 35% do 73%.

Zobacz również:

  • NASA wystrzeliło sondę do asteroid trojańskich
  • Gigantyczny tunel magnetyczny wokół naszego Układu Słonecznego

Szefowie firm z Europy Zachodniej mają gorsze nastroje - 44% uważa, że ich firmy wzrosną, wobec 52% rok temu. W USA natomiast jedynie 36% patrzy w przyszłość z optymizmem, jest to o 18 punktów proc. mniej niż rok wcześniej.

Najmniej optymistyczni na świecie okazali się prezesi włoskich firm - jedynie 19% uważa, że ich spółki czeka wzrost. Jeszcze rok temu tego zdania była ponad połowa ankietowanych. Natomiast wyjątkiem w ponurym europejskim pejzażu okazały się Niemcy - tam 57% menedżerów uważa, że ich przedsiębiorstwa będą się rozwijały.

Średnio połowa wszystkich ankietowanych nadal spodziewa się dobrej przyszłości dla swoich firm. Jest to odsetek dwa razy wyższy niż w 2003 roku, w którym wskaźnik zaufania również spadał.

Jakie są największe troski światowych menedżerów? Po pierwsze obawa przed recesją, jak zwykle wysoko uplasował się także lęk przed nadmiernymi regulacjami prawnymi nękającymi korporacje. Kolejne czarne wizje to trudności z rekrutacją i zatrzymaniem utalentowanych pracowników. Eksperci do spraw HR przewidują wojnę o talenty i już teraz dwie trzecie ankietowanych prezesów twierdzi, że coraz więcej czasu pochłania im zarządzanie zasobami ludzkimi.

Menedżerowie uczestniczący w badaniu rzadko wymieniali globalne ocieplenie jako powód do troski, choć 80% przyznało, że rządy poszczególnych państw powinny podjąć działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 1150 menedżerów z 50 krajów w ostatnim kwartale 2007 roku, nie odzwierciedla więc nastrojów po ostatnich spadkach na światowych giełdach.