Menedżerowie odczuli skutki kryzysu

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Business Centre Club, aż 83% polskich firm odczuwa skutki światowego kryzysu finansowego.

Dla 16% skutki kryzysu stanowią bardzo poważny problem, dla 68% - poważny ale nie zagrażający płynności finansowej, a dla 16% nie są problemem. Jednak aż 93% respondentów obawia się problemów związanych z kryzysem w przyszłym roku, a zdaniem większości (71%) działania i wypowiedzi polskich władz (rządu, NBP, KNF) są nieadekwatne do sytuacji.

Odczuwalne dla firm skutki kryzysu to przede wszystkim nowa sytuacja rynkowa: spadek zamówień, popytu, ograniczenie eksportu - skarży się na nie aż 43% respondentów. Problem stanowi także ograniczenie działalności kredytowej banków (15%), niepewność i obawa przed pogłębieniem kryzysu i wstrzymaniem inwestycji (25%).

Badanie zostało przeprowadzone w połowie grudnia 2008 roku wśród niemal 2 tys. członków BCC (menedżerów i właścicieli firm z całej Polski).