Menu wedle życzenia

Kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy na pulpicie Windows i z rozwiniętego menu kontekstowego wybierzesz opcjęNowy, to będziesz mógł utworzyć folder oraz skrót do obiektu. Ale nie tylko. Oprócz tego otrzymasz listę szablonów dokumentów aplikacji zainstalowanych w systemie. Niektóre z nich są przydatne, inne wprowadzają niepotrzebny bałagan. Na szczęście istnieje sposób na uporządkowanie tej listy.


Kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy na pulpicie Windows i z rozwiniętego menu kontekstowego wybierzesz opcjęNowy, to będziesz mógł utworzyć folder oraz skrót do obiektu. Ale nie tylko. Oprócz tego otrzymasz listę szablonów dokumentów aplikacji zainstalowanych w systemie. Niektóre z nich są przydatne, inne wprowadzają niepotrzebny bałagan. Na szczęście istnieje sposób na uporządkowanie tej listy.

Microsoft, tworząc system operacyjny, nie przewidział, niestety, że użytkownik może chcieć wpływać na to, co znajduje się w podmenu opcji Nowy. W związku z tym cała operacja nabiera powagi, ponieważ wymaga dogłębnego poznania Rejestru systemu. Jako że jednak niewłaściwe zmiany w systemie mogą skutkować powstaniem nieprzewidzianych problemów (np. zawieszeniem się Windows podczas uruchamiania), robisz to na własne ryzyko.

Dodawanie pozycji do menu

Menu wedle życzenia

Aby dodać plik do menu, musisz przeprowadzić edycję rejestru.

Najpierw zdecyduj się, które typy plików chciałbyś dodać do menu oraz które aplikacje potrafią otworzyć te pliki. Nie musisz robić żadnych specjalnych zabiegów dla aplikacji takich jak Notatnik, WordPad czy Microsoft Paint, które automatycznie startują z chwilą otwarcia nowego dokumentu i są gotowe do pracy. Jednak inne aplikacje, w tym wiele programów shareware, wymagają najpierw utworzenia i zapisania pliku szablonu. Dla takich programów musisz utworzyć typowe dokumenty i zapisać je w folderze WINDOWS|ShellNew. Ten folder w niektórych wersjach systemu jest ukryty i nie będzie widoczny, dopóki nie ustawisz opcji Pokazuj wszystkie pliki znajdującej się w menu Widok | Opcje folderów każdego foldera Windows.

Teraz uruchom edytor Rejestru, wpisując REGEDIT w polu Start|Uruchom i klikając OK..Rozwiń drzewo HKEY_CLASES_ROOT, klikając węzeł oznaczony znakiem "+". W lewym oknie edytora wyświetlona zostanie seria folderów oznaczonych rozszerzeniami plików rozpoznawalnymi przez system (np. .DOC, .XLS, .HTML), które Windows kojarzy z zainstalowanymi aplikacjami. Znajdź rozszerzenie pliku, które chciałbyś dodać do podmenu Nowy i kliknij go prawym klawiszem myszy. Wybierz Nowy|Klucz (w Rejestrze każdy folder jest określany mianem klucza). Nazwij nowy klucz "ShellNew" i naciśnij [ENTER], aby zakończyć proces nazywania. Zaznacz nowo utworzony folder i kliknij prawym klawiszem myszy w wolnym miejscu prawego okna edytora i wybierz Nowy|Wartość ciągu. Jeżeli wybrałeś plik, z którym aplikacja skojarzona standardowo startuje z nowym dokumentem, nazwij ikonę "NullFile" i naciśnij [ENTER]. W innym przypadku, gdy aplikacja jest uruchamiana bez automatycznie otwartego czystego pliku, nazwij ikonę "FileName". Teraz dwukrotnie kliknij ikonę FileName (lub naciśnij [ENTER]) i w polu Dane wartości wpisz pełną ścieżkę dostępu oraz nazwę pliku szablonu, który wcześniej zapisałeś w folderze Windows/ShellNew, po czym kliknij OK. Jak widzisz, zmiany, które wprowadziłeś zostały natychmiast uwzględnione w podmenu Nowy.

Oto przykład. Aby utworzyć nowy list w programie Outlook Express, wybierz odpowiednią pozycję z menu kontekstowego, uruchom aplikację Outlook Express i zaznacz Plik|Nowy|Wiadomość pocztowa. Wpisz dowolny tekst (co nie jest konieczne), po czym wybierz Plik|Zapisz jako i zachowaj dokument, nadając mu nazwę np. Blank. Pamiętaj o tym, aby zapisać dokument w folderze ShellNew, który jest podfolderem Windows (Outlook Express automatycznie doda rozszerzenie .EML). Następnie uruchom edytor Rejestru w sposób, który opisaliśmy wcześniej i znajdź folder .EML w drzewie HKEY_CLASSES_ROOT. Utwórz klucz ShellNew, po czym utwórz ikonę i nazwij Wartość ciągu jako FileName. Teraz dwukrotnie kliknij ikonę i wpisz <font color="red">c:\windows\ShellNew\Blank.eml (Twoja ścieżka może być inna) w polu Dane wartości, kliknij OK i wyjdź z Rejestru.

Menu wedle życzenia

Przetestuj efekty modyfikacji.

Aby przetestować rezultat modyfikacji, kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybierz z menu kontekstowego Nowy|Outlook Express Mail Message. Nowa ikona listu pojawi się na pulpicie, umożliwiając jednocześnie wpisanie nowej nazwy. Dwukrotnie kliknij ikonę listu, wpisz treść i kliknij Wyślij. Skasowanie pliku nie spowoduje usunięcia go z foldera wiadomości wychodzących. W ten sposób możesz zachowywać poszczególne listy w indywidualnychplikach.

Usuwanie pozycji z menu

Są różne sposoby na usunięcie typu pliku z menu kontekstowego. Oto trzy najlepsze:

1. Najlepszym sposobem na usunięcie typu pliku, którego macierzysty program nie będzie już dłużej używał, jest odinstalowanie aplikacji. W tym celu kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy ikonę Dodaj/Usuń programy, znajdującą się w Panelu sterowania, znajdź i zaznacz dany program na liście i kliknij przycisk Dodaj/Usuń. Postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami na ekranie, usuń aplikację.

2. Jeżeli typ pliku pozostał w menu mimo ręcznego usunięcia programu, otwórz Eksplorator Windows, wybierz Widok|Opcje lub Widok|Opcje folderów i wybierz kartę Typy plików. Znajdź i zaznacz typ pliku, którego chcesz się pozbyć i kliknij przycisk Usuń. Ta operacja usunie jednocześnie typ pliku ze skojarzeń, Rejestru i podmenu Nowy.

3. Jeżeli chcesz pozostawić typ pliku w systemie, a usunąć jego ikonę z podmenu Nowy, uruchom edytor Rejestru tak jak to opisaliśmy wcześniej. Rozwiń węzeł i drzewo HKEY_CLASSES_ROOT. Odszukaj folder zawierający rozszerzenie typu pliku, który chcesz usunąć. Zaznacz folder ShellNew będący podfolderem foldera rozszerzenia i naciśnij klawisz [DELETE].