Mesjasz demonstruje

Animacja postaci jest tą dziedziną, z myślą o której powstał messiah:animate 4.0. Ten zaawansowany pakiet animacyjny, dostępny w okresie promocyjnym nawet w cenie 595 dolarów (standardowo 1045 dolarów) umożliwia animowanie w czasie rzeczywistym połączone z interaktywnymi efektami.

Skomplikowane szkielety animacyjne, narzędzia wspierające projektowanie mimiki oraz podstawowych i złożonych ruchów, rozbudowane systemy wiązania szkieletów z obiektami, dynamika ciał miękkich w czasie rzeczywistym, szybka detekcja kolizji i systemy cząsteczkowe stanowią o sile pakietu. Produkt dostępny jest w postaci samodzielnego programu lub jako rozszerzenie do pakietów Maya, 3ds max, Lightwave oraz Cinema 4D.

Więcej informacji: http://www.projectmessiah.com/x2/messiahanimate.htm