Mężczyźni kupują częściej

Według ostatniego raportu Healey & Baker, to właśnie mężczyźni stanowią główną klientelę internetowych sklepów, w szczególności w Europie.

Firma Simpson Carpenter na zlecenie Healey & Baker oraz Cushman & Wakefield przeprowadziła badania dotyczące zakupów w Internecie. Stanowiły one część programu "Global E-tailing" - stałego monitorowania trendów w sprzedaży detalicznej i objęły reprezentatywne grupy kupujących, sprzedających oraz dystrybutorów towarów.

Jak wynika z 85-stronicowego raportu, typowy klient dokonujący zakupów przez Internet jest mężczyzną. Łącząc się z siecią za pomocą domowego komputera, nabywa najczęściej książki, płyty CD i oprogramowanie do komputera. Mężczyźni stanowią dominującą grupę klientów internetowych sklepów pochodzących z Europy (75%) i Azji (77%) , natomiast w Ameryce nie ma aż takiej dysproporcji, jeśli chodzi o płeć nabywców, bowiem 45% kupujących to kobiety. Interesujący jest też fakt, że najwyższy odsetek mężczyzn kupujących w sieci dotyczy grupy wiekowej powyżej 65 lat (71%). Wyraźnie widać natomiast, że jeśli chodzi o młodsze osoby, to ta różnica wyraźnie zanika. W grupie wiekowej poniżej 25 lat kobiety stanowią 44% "internetowej klienteli".

Oprócz potwierdzenia popularności zakupów określonych grup towarów poprzez sieć, raport udostępnia też wiele nowych cennych informacji. Jak się okazało, zakupów w sklepach online chętnie dokonują również starsze osoby. Stwierdzono, że Internetem posługiwało się prawie każdego dnia aż 83% badanych osób z grupy wiekowej 55-64 lat (dla porównania - podobnie zadeklarowało "tylko" 75% osób w wieku 25-34 lat).

Jako najczęstsze wady zakupów poprzez Internet wskazywane były brak możliwości wypróbowania produktu, niesatysfakcjonująca czasem szybkość dostarczenia towaru oraz zagrożenia związane z poufnością transakcji. Mimo przywoływanych niedogodności handlowcy szacują, że wpływy ze sprzedaży online wzrosną czterokrotnie (chodzi o proporcje w ramach całkowitej sprzedaży) w ciągu najbliższych 5 lat.


Zobacz również