MiPad Microsoftu

Microsoft zaprezentował w Miami prototyp komputera podręcznego wyposażonego w system rozpoznawania mowy.

Na Latin America Enterprise Solutions Conference w Miami Microsoft zaprezentował prototyp urządzenia nazwanego MiPad. Jest to komputer podręczny, wyposażony w system rozpoznawania mowy, przypominający nieco Palm Pilota. MiPad rozpoznaje komendy wydawane głosem, co w dużym stopniu eliminuje kłopoty z wprowadzaniem danych do tego typu urządzeń. Może też służyć jako dyktafon przekładający głos na pismo.

Za pomocą głosu użytkownik może opracowywać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej, przeglądać strony internetowe czy dyktować tekst. Według Microsoftu, urządzenie w przyszłości może nawet zastąpić telefon komórkowy. MiPad został opracowany przez Microsoft Research Speech Technology Group.