Microsoft, Cisco oraz Intel zainwestują w edukację

Trzech gigantów branży IT zadeklarowało, że zainwestuje dodatkowe fundusze w rozwój edukacji. Są nimi Microsoft, Cisco oraz Intel. Chodzi przede wszystkim o lepsze przygotowanie merytoryczne przyszłych specjalistów z dziedziny informatyki.

Deklaracje trzech firm dało się usłyszeć na odbywającym się właśnie w Londynie Światowym Forum Nauki i Technologii (ang. Learning and Technology World Forum). Microsoft, Cisco oraz Intel chcą powołać grono 50 ekspertów którzy wsparliby projekt mający na celu lepszą edukację przyszłych specjalistów branży IT. Szefem całego przedsięwzięcia ma zostać Barry McGaw, dyrektor Melbourne Education Research Institute na Uniwersytecie w Melbourne.

"Stale zmniejszająca się liczba zasobów naturalnych oraz coraz większa presja rynku powodują, że edukacja przyszłych specjalistów nie może być już jedynie obowiązkiem rządowym. Budowanie przyszłej siły roboczej wymaga włączenia się firm prywatnych. Konieczna jest ich współpraca z państwowymi uczelniami."

Wszystkie trzy zaangażowane w projekt firmy są przekonane o tym, że obecny system szkolenia przyszłych pracowników jest przestarzały.

"Osobom wchodzącym na rynek pracy brakuje kilku ważnych umiejętności. Są nimi, między innymi, myślenie krytyczne oraz kreatywność."

Pieniądze mają być zainwestowane przede wszystkim w technologię pozwalającą na efektywniejszą pracę ze studentami. W projekcie, duży nacisk ma być również położony na rozwój możliwości nauki przez Internet.