Microsoft Exchange Server: kolejne ułatwienie w wymianie informacji

Microsoft zachęca do zapoznania się z możliwościami najnowszej wersji systemu Exchange Server.

Od 4 października br. jest dostępna do testowania 3 wersja beta Microsoft Exchange 2000 Server. Oprogramowanie zawiera teraz mechanizmy ściśle integrujące je z pakietem Office 2000. Do nowości należą m.in. wymiana danych (konferencje) w czasie rzeczywistym, obsługa wielu baz danych z wiadomościami oraz funkcje planowania i realizacji wideokonferencji. Zastosowana technologia Web Store zapewnia łatwiejsze administrowanie i współdzielenie informacji za pomocą poczty elektronicznej.

Wraz z systemem jest dostępny nowy klient-przeglądarka Outlook Web Access, ale oprogramowanie z powodzeniem współpracuje także z innymi tego typu aplikacjami, zainstalowanymi po stronie użytkowników. Jak twierdzi producent, Exchange 2000 Server to fundament platformy zarządzania informacją zarówno między pracownikami firmy, jak i jej klientami czy partnerami. Wersję beta produktu można pobrać ze strony WWW Microsoftu.

Więcej informacji: www.microsoft.com/poland