Microsoft Installer w wersji beta

Z początkiem września Microsoft udostępnił wersję beta oprogramowania instalacyjnego, które ma być kluczowym elementem zapowiedzianego "remontu" firmowej architektury zarządzania łatkami.

Microsoft Installer (MSI) 3.0 ma stać się jedną z dwóch technologii, które mają zastąpić istniejące obecnie osiem instalatorów łatek i uaktualniania.

Microsoft 3.0 ma być używany w większości aplikacji, natomiast Update.exe ma być instalatorem dla systemów operacyjnych.

W czerwcu tego roku Microsoft przyznał, że architektura jego systemu zarządzania łatkami załamała się i zapowiedział zmiany sprowadzające się do zmniejszenia liczby technologii instalowania łatek i stworzenia kompleksowego ośrodka, w którym użytkownicy będą mogli znaleźć łatki dla wszystkich produktów Microsoftu.

MSI 3.0, który zawiera ulepszenia w tworzeniu, dystrybucji i zarządzaniu uaktualnieniami do aplikacji, jest oczekiwany w połowie przyszłego roku. Zaprojektowano go tak, aby zmniejszyć liczbę koniecznych przeładowań po zainstalowaniu łatek czy innego oprogramowania, eliminując tym samym nakładanie na siebie mnóstwa różnych wersji plików i usprawniając instalacje. MSI 3,.0 pozwoli także na instalowanie lub usuwanie więcej niż jednej łatki w tym samym czasie, ale dopuści indywidualne odinstalowanie łatek instalowanych jako elementy procesu wsadowego.

Do końca roku 2004 Microsoft zamierza objąć instalatorami MSI 3.0 i Update.exe wszystkie swoje produkty.

Technologie instalacji będą wbudowane w produkty Microsoftu poczynając od oprogramowania Longhorn. Pojawi ono się, poczynając on nowego OS na desktopy, w latach 2005/2006.

Stan na dzisiaj jest taki, że Windows Update dostarcza łatki dla Windows, a użytkownik musi odwiedzać inne ośrodki, aby znaleźć łatki dla innych produktów. Ponadto inne produkty, takie jak SQL Server, Exchange i Office – maja swoje własne unikatowe technologie instalowania łatek.

Microsoft ma nadzieję, że zmniejszenie liczby instalatorów jest jednym z podstawowych kroków prowadzących do zmniejszenia kłopotów z zarządzaniem łatkami.