Microsoft Internet Explorer i Outlook Express

Konfiguracja i dostrajanie przeglądarki


Konfiguracja i dostrajanie przeglądarki

W rankingu wielu programów używanych przez każdego sieciowego żeglarza - przeglądarki internetowe i programy do obsługi poczty plasują się na najwyższym miejscu. Po prostu nie można się bez nich obyć. Proponujemy zatem poznanie podstawowych programów firmy Microsoft, które z pewnością usprawnią poruszanie się w otchłani Internetu. Obecnie programy te są standardowo dołączane do systemu MS Windows 95, toteż większość z Was rozpocznie internetowe szaleństwo od korzystania właśnie z tych produktów.

Przeglądarka WWW i klient poczty elektronicznej to dwa podstawowe narzędzia każdego internauty. Dopiero właściwa konfiguracja obu programów i dostosowanie ich do naszych potrzeb gwarantuje komfort pracy.

Na światowym rynku istnieją w zasadzie tylko dwie, liczące się, konkurencyjne przeglądarki internetowe - Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator (wersje obu programów znajdziecie na naszym dysku CD). Najnowsza wersja Internet Explorera została oznaczona "numerkiem" 4.01. UWAGA: podczas instalacji przeglądarka integruje się z systemem Windows, zamieniając wiele jego okienek dialogowych (takich jak Mój Komputer, Otoczenie Sieciowe, Panel Sterowania itp.), tak że wyświetlane są one w oknie przeglądarki. Ponieważ załadowanie przeglądarki do pamięci stałej (RAM) trwa znaczenie dłużej niż standardowych okien (istnieje możliwość wyłączenia tej opcji), polecamy zainstalowanie Internet Explorera 4.0 jedynie w przypadku posiadania komputera minimum Pentium 133 i 32 MB pamięci RAM. W przeciwnym razie radzimy pozostać przy starej wersji przeglądarki - Internet Explorer 3.02.

INSTALACJA INTERNET EXPLORERA

Na początek wkładamy płyt CD-ROM CYBER-a do napędu, z menu wybieramy opcję zainstaluj Internet Explorera 4.01, a nasz komputer uruchamia program instalacyjny przeglądarki. Program instalacyjny rozpocznie od przeszukania naszych dysków twardych, by odnaleźć starszą wersję Explorera. Jeżeli ją odszuka, zaproponuje zainstalowanie najnowszej edycji w miejsce poprzedniej lub też pozwoli nam dokonać wyboru innego miejsca na instalację programu na dysku. Następnie kreator instalacji zapyta, czy zamierzamy zainstalować dodatkowe elementy. Początkującym proponuję wybrać ustawienia standardowe (które później, gdy staniemy się doświadczonymi użytkownikami Sieci, będziemy mogli modyfikować według uznania). Po ustaleniu wszelkich opcji, proponuję pozostawić komputer w samotności na kilkanaście minut. W czasie gdy nasz "elektroniczny sługa" będzie instalować wszystkie wybrane przez nas składniki, my - bez pośpiechu - zdążymy wypić kawę.

KONFIGUROWANIE DOSTĘPU

Po zainstalowaniu programu, najważniejszą sprawą jest ustalenie sposobu naszego podłączenia do Internetu. Jeżeli korzystamy z Sieci z domowych pieleszy, z całą pewnością będziemy używać dostępu modemowego, zazwyczaj poprzez numer dostępowy Telekomunikacji Polskiej SA - 0202122. Aby skonfigurować taką formę dostępu, powinniśmy uruchomić przeglądarkę, np. klikając na ikonę Internet Explorer umieszczoną na pulpicie. Po uruchomieniu programu, z paska menu wybieramy opcję "Widok", a następnie w "Opcje Internetowe" zakładkę "Połączenie". Gdy poprawnie zrealizujemy te wszystkie czynności, powinniśmy ujrzeć następujące okienko:

Najważniejszą opcją jest "Połączenie". W przypadku, gdy do podłączenia do Internetu używamy sieci lokalnej (np. zazwyczaj w pracy), sprawa jest prosta - wybieramy jedynie opcję "Łącz z Internetem, używając lokalnej sieci". W przypadku połączenia modemowego sprawa jest bardziej skomplikowana. Należy najpierw wskazać opcję "Łącz z Internetem używając modemu", a następnie wcisnąć przycisk "Ustawienia". W ten sposób uruchomimy okienko "Ustawienia Dial-Up", z poziomu którego należy kliknąć na przycisk "Dodaj". Dopiero teraz będziemy mogli skonfigurować nasze podłączenie do Internet. W nowym oknie powinniśmy wpisać nazwę naszego połączenia (np. TP SA), wybrać typ posiadanego modemu, a następnie uruchomić przycisk "Dalej". Teraz czeka nas wybór kraju, w jakim się znajdujemy (czyli Polska), oraz numeru telefonu naszego dostawcy usług internetowych (w przypadku TP SA będzie to numer kierunkowy - 0, a następnie numer telefonu 202122). Na koniec powinniśmy ponownie kliknąć na przycisk "Dalej" i "Zakończ" oraz powrócić do menu "Ustawienia Dial-Up". Teraz należy podać szczegółowe dane dotyczące naszego konta dostępowego (w przypadku korzystania z usług TP SA, w polu "Użytkownik" i "Hasło" należy wypisać "ppp", w przypadku korzystania z usług innego dostawcy - dane te powinniśmy otrzymać wprost od niego). Kolejną czynnością jest ustawienie właściwości połączenia. W tym celu wybieramy przycisk "Właściwości", a następnie zakładkę "Typy serwerów" oraz zaprezentowane na rysunku opcje.

W tym menu powinniśmy ustalić "Ustawienia TCP/IP" - kolejno opcje: "Adres IP przypisany do serwera", "Adresy serwerów nazw przypisane do serwera", "Użyj kompresji nagłówka IP" oraz "Użyj domyślnej bramki w zdalnej sieci", po czym wybrać przycisk "OK.". Ostatnią zakładką jest "Obsługa skryptów", gdzie powinniśmy ustawić opcję "Uruchom terminal w postaci zminimalizowanej".

Od tego momentu każdorazowe uruchomienie programu Internet Explorer powinno spowodować automatyczne połączenie naszego komputera z siecią Internet. Pozostałych opcji, dostępnych w menu konfiguracyjnym "Opcji internetowych", początkującym użytkownikom sieci nie radzimy zmieniać. Jeżeli poprawnie wykonaliśmy wszystkie wymienione wyżej czynności, to po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu, powinno pojawić się okno dialogowe z pytaniem - czy chcemy połączyć się z siecią, czy pracować w trybie off-line (bez podłączenia). Po zaakceptowaniu pierwszej opcji, pojawi się okienko do wybierania numeru dostępowego. Jeżeli linia telefoniczna naszego dostawcy Internetu będzie wolna, po chwili oczekiwania powinien uruchomić się program Internet Explorer, a w jego oknie powoli zacznie pojawiać się strona główna sieci Microsoft Network (http://www.msn.net). Od tej chwili możemy rozpocząć buszowanie w Sieci (nie zapominając jednak, że każde rozpoczęte 3 minuty połączenia kosztują nas 18 gr + podatek VAT!). Aby połączyć się z dowolnym serwisem internetowym, w polu "Adres" trzeba podać jego adres internetowy (np.http://www.cyber.com.pl).

POCZTA ELEKTRONICZNA

Drugą internetową usługą, z której będziemy korzystać równie często jak z przeglądarki WWW, jest poczta elektroniczna (e-mail - electronic mail). Idea poczty internetowej zbliżona jest do zwykłego, tradycyjnego sposobu wysyłania listów, z tą różnicą, że list zamiast kilku dni czy tygodni, dociera do adresata w ciągu kilkunastu minut. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać przed skonfigurowaniem klienta pocztowego, jest zdobycie prywatnego konta poczty. Jeżeli korzystamy z usług jednego z płatnych dostawców Internetu, wszelkie niezbędne informacje na temat konta powinniśmy otrzymać bezpośrednio od niego. W przypadku dostępu do Sieci za pośrednictwem serwerów TP SA, proponujemy na początek założenie konta na jednym z serwisów bezpłatnych. Dokładne dane, dotyczące tego, gdzie i jak możemy założyć bezpłatne konto pocztowe, podaliśmy w jesiennym numerze CYBER-a 3(6)/1997, str. 46.

W zainstalowanym uprzednio pakiecie (Internet Explorer) powinniśmy odnaleźć uniwersalnego klienta poczty elektronicznej - program Microsoft Outlook Express. Outlook spełnia dwa podstawowe zadania - służy do odbierania i wysyłania prywatnej poczty elektronicznej oraz umożliwia korzystanie z tzw. grup dyskusyjnych (news group). Po uruchomieniu aplikacji, zobaczymy główne okno dialogowe.

Również i podczas konfiguracji tego programu podstawową czynnością jest ustalenie sposobu podłączenia do Internetu. W tym celu z menu wybieramy opcję "narzędzia", a następnie "opcje" oraz zakładkę "połączenie telefoniczne". Ponieważ wszystkie podstawowe ustawienia, służące do podłączenia naszego komputera do Internetu, wcześniej zdefiniowaliśmy, teraz wystarczy podjąć decyzję, w jaki sposób chcemy się łączyć z siecią. Proponujemy wybrać opcję "Pytaj o użycie połączenia", a program Outlook będzie "pytał", czy ma połączyć się z siecią, czy też chcemy pracować w trybie bez połączenia (off-line).

Odpowiednia konfiguracja klienta pocztowego ma dość istotne znaczenie. Pocztę zazwyczaj ściągamy z Internetu w ciągu kilku minut (on-line), a następnie spokojnie czytamy i odpisujemy na listy, bez potrzeby ponoszenia kosztów połączenia (off-line). Przesyłając pocztę zwrotną, nawiązujemy łączność z Siecią. Kolejną, niezwykle ważną sprawą jest ustawienie opcji wysyłania. W tym celu należy kliknąć na zakładkę "wysyłanie" oraz ustawić zarówno format wysyłania poczty elektronicznej, jak i postów (wiadomości) do grup dyskusyjnych na opcję "zwykły tekst". W przeciwnym razie inni użytkownicy Sieci, korzystający z innych programów pocztowych (niż Outlook Express), będą mieli spore problemy z odczytaniem i odpowiedzią na nasze listy. Radzimy także uaktywnić pozostałe opcje umieszczone w tej zakładce.

Teraz powinniśmy ustawić parametry naszego konta. W tym celu z menu wybierzmy opcję "narzędzia", następnie "konta" oraz zakładkę "poczta". Gdy klikniemy na przycisk "dodaj" i wybierzemy opcję "poczta", automatycznie powinien zostać uruchomiony "kreator połączeń internetowych". W oknie kreatora należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz kliknąć na przycisk "dalej". Następnie musimy podać nasze konto poczty internetowej, które zazwyczaj wygląda następująco: np. Piotr_Stefanski@idg.com.pl. Dane dotyczące naszego konta uzyskamy albo od dostawy usług internetowych, albo też zostaną nam podane przy zakładaniu konta darmowego. W kolejnym okienku należy podać typ serwera poczty elektronicznej (wybieramy POP3) oraz adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (np. gringo.idg.com.pl). Po przejściu do następnego menu, podamy nazwę użytkownika - login (jest to początkowa część naszego konta, np. Piotr_Stefanski) oraz hasło (w celu bezpieczeństwa zamiast samego hasła, pojawią się gwiazdki). Kolejne okienko, z punktu widzenia Internetu, jest nieistotne i służy jedynie do łatwiejszej identyfikacji konta przez samego użytkownika (program Outlook pozwala na zdefiniowanie większej liczby kont internetowych).

I tak pozostał nam tylko wybór sposobu podłączenia do sieci - "Łącz używając linii telefonicznej", wybieramy opcję "Użyj istniejącego połączenia telefonicznego" i klikamy na zdefiniowane wcześniej - TP SA. W tym momencie nasz program pocztowy jest gotowy do odbierania i wysyłania listów. Aby napisać list, należy kliknąć na ikonę koperty (), a następnie poprawnie wypełnić pole "Do:" (adres korespondenta, adresata listu), podać temat listu oraz poniżej napisać wiadomość, którą zamierzamy przesłać.

W komunikacji internetowej, ze względu na różnorodność programów obsługujących pocztę, przyjęło się zastępować wszystkie polskie znaki ich angielskimi odpowiednikami (np. zamiast Ą piszemy A, zamiast Ć - C, itd.). Gdy skończymy pisać wiadomość, klikamy na przycisk "wyślij". Kiedy już odpowiemy na wszystkie listy i wyślemy wiadomości, wciskamy jednocześnie klawisze "ctrl" i "m", pozwalając programowi połączyć się z Siecią, aby wymienić (wysłać i odebrać) pocztę. Teraz Outlook automatycznie połączy się z serwerem naszego dostawcy Internetu, wyśle wszystkie, napisane przez nas wcześniej wiadomości, sprawdzi i ściągnie wszystkie listy, które czekają w naszej skrzynce.

Mimo że powyższy szczegółowy opis konfiguracji przeglądarki WWW i klienta poczty elektronicznej może co nieco Cię, Drogi Czytelniku, przerazić, zapewniam jednak, iż poprawne ustawienie komunikacji z Internetem i późniejsza jego obsługa wcale nie jest zadaniem skomplikowanym.