Microsoft Portrait for PC 1.6

Dostępna jest kolejna wersja bezpłatnego komunikatora Microsoftu (rozwijanego przez Microsoft Research China) - Portrait for PC 1.6, przeznaczony do komputerów PC oraz handheldów korzystających z niskiej przepustowości łączy (nawet 9,6 Kb/s).

Obsługuje .NET Messenger Service, Session Initiation Protocol i Internet Locator Service. Ciekawym rozwiązaniem jest transmisja wideo pokazująca obraz rozmówcy w postaci szkicu piórkiem (stąd nazwa Portrait), co pozwala wykorzystać bardzo wolne łącze internetowe.

http://research.microsoft.com