Microsoft i Intel dla 3G

Microsoft i Intel ogłosiły, że wspólnie opracują technologię pozwalającą na przesyłanie obrazu wideo i dźwięku za pomocą telefonów komórkowych trzeciej generacji (3G).

Microsoft i Intel ogłosiły, że wspólnie opracują technologię pozwalającą na przesyłanie obrazu wideo i dźwięku za pośrednictwem sieci komórkowych UMTS. Oba koncerny przystosują technologię Microsoft Windows Media Audio Video do przeznaczonej dla urządzeń przenośnych mikroarchitektury Intela XScale.

Windows Media zostanie zoptymalizowana dla procesorów Intela dzięki zastosowaniu zestawu niskopoziomowych narzędzi software'owych. Zestaw o nazwie Intel IPP (Integrated Performance Primitives) pozwala na takie skonfigurowanie oprogramowania, aby w jak największym stopniu wykorzystać możliwości układów Intela. Dzięki IPP możliwe jest także zmniejszenie poboru energii przez chipy.

Microsoft i Intel wykorzystają IPP do zoptymalizowania Windows Media na potrzeby układów Intel StrongARM SA1110 oraz Pentium 4. StrongARM jest procesorem używanym w niektórych typach komputerów przenośnych, m.in. w produkowanym przez firmę Compaq iPaq-u.

Więcej informacji:

intel.com/design/intelxscale

intel.com/software/products/ipp


Zobacz również