Microsoft - każdy chciałby tam pracować. Poznaj "Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce"

Gdzie w Polsce najlepiej się pracuje? Dowiesz się z listy "Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce" przygotowanej przez Great Place To Work Institute Polska. Warto dodać, że w czołówce znalazły się firmy z branży IT - Microsoft i Sabre Polska.

Lista "Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce" została przygotowana przez Great Place To Work Institute Polska po raz czwarty. Ma ona na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które promują "wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami".

Pod uwagę były brane dwa aspekty:

- wynik ankiety pracowniczej, czyli wskaźnik zaufania Trust Index

- audyt kultury organizacji i stosowanych programów i praktyk HR (Culture Audit)

"Badanie opiera się na modelu Great Place to Work, w którym zaufanie jest kluczowym pojęciem. Jeśli pracownicy ufają kierownictwu firmy, są dumni ze wspólnych osiągnięć, a jednocześnie współpracują w atmosferze koleżeństwa, to nie wahają się powiedzieć, że ich firmy to "Wspaniałe Miejsca Pracy". Średnio 75% pracowników firm wyróżnionych w tym roku ma właśnie taką opinię o swoim pracodawcy, podczas gdy w sondażu ogólnopolskim przeprowadzonym przez nas w lutym tego roku, tylko 42% osób wyraziło podobną opinię. Mamy do czynienia z różnicą wynoszącą aż 33%. W ubiegłym roku ta różnica była znacznie mniejsza i wynosiła 24%. Co to oznacza? Z jednej strony mamy do czynienia z gorszą w tym roku opinią o firmach w sondażu ogólnopolskim, ale z drugiej strony jakość wyróżnianych przez nas miejsc pracy jest wyższa w porównaniu z poprzednią edycją badania. Oznacza to, że w Polsce działają firmy prowadzące świadomą i konsekwentną politykę tworzenia jak najlepszych warunków pracy dla zatrudnionych. Owocuje to znakomitą opinią pracowników o firmie, wysokim poziomem zaufania do pracodawcy oraz zaangażowaniem. Każda firma prowadząca taką politykę wie, że to się opłaca." - powiedziała Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu GPTW Institute Polska.

W sumie badaniu poddano 33 firmy. Podczas uroczystej Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniono w dwóch kategoriach 17 z nich. Ich pełny zestaw znajdziecie poniżej:

Jak widać, firmy z branży IT znalazły się w tym zestawieniu na czołowych miejscach.

Nagrody specjalne

Przyznano również dwie nagrody specjalne:

1. "Wspólna wizja - Inspiracja": firma Novo Nordisk Pharma "w uznaniu dla konsekwencji w realizacji wspólnej wizji i wartości Novo Nordisk Way oraz bardzo wysokiej spójności wszystkich stosowanych programów i praktyk HR."

2. "Równowaga Praca - Życie": firma Microsoft "w uznaniu dla dostrzegania przez nią ludzkich potrzeb i pasji pracowników, promowania przez nią rozwiązań prorodzinnych (Program Working Parent) oraz różnych elastycznych form pracy."

Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem dobrych praktyk laureatów Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2012, znajdziesz je pod tym adresem.