Microsoft: koniec z monopolem?

Koncern z Redmond na swoich stronach internetowych opublikował dokument, w którym zawarł 12 nowych zasad, którym będzie hołdował w przyszłości. Stosowanie tych reguł ma ułatwić użytkownikom systemów Windows korzystanie z oprogramowania innych firm. Microsoft chce w ten sposób zerwać z wizerunkiem firmy wykorzystującej dominującą pozycję na rynku i stosującej praktyki monopolistyczne.

Takie zachowanie giganta jest wynikiem ugody zawartej z rządem amerykańskim w 2002 r. w ramach procesu antymonopolowego. Jest także efektem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską i kar nałożonych na Microsoft przez KE. 12 zasad podzielono na 3 główne grupy - oto one:

I. Wybór dla wytwórców sprzętu i klientów

1. Możliwość instalacji dowolnego oprogramowania w systemie Windows.

2. Łatwy dostęp - producenci mogą dodawać ikony i skróty swoich aplikacji w menu Start Windows, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć.

3. Wytwórcy komputerów będą mogli w produkowanym przez siebie sprzęcie wybierać dowolne oprogramowanie, jako domyślnie obsługujące wybrane funkcje.

4. Producenci komputerów mogą usuwać z systemu niektóre komponenty, uniemożliwiające użytkownikom dostęp do konkurencyjnych rozwiązań, np. przeglądarkę Internet Explorer czy odtwarzacz Windows Media Player.

5. Koncern nie będzie zgłaszał pretensji do producentów PC wspierających oprogramowanie innych firm.

II. Możliwości dla programistów

6. Ułatwienie twórcom oprogramowania dostępu do odpowiedniej dokumentacji API.

7. Usługi internetowe - rozwój produktów z serii Live.

8. Otwarty dostęp do Internetu - Microsoft nie będzie blokował dostępu do zgodnych z prawem witryn nienależących do firmy.

9. Brak wymogu wyłączności - koncern nie będzie zawierał umów wymagających od firm trzecich promowania oprogramowania Microsoftu na specjalnych warunkach.

III. Interoperacyjność dla użytkowników

10. Udostępnienie (na uczciwych zasadach) protokołów komunikacyjnych wbudowanych w system operacyjny.

11. Dostępność patentów - firma będzie licencjonować własne rozwiązania "na rozsądnych warunkach".

12. Wsparcie przez Windows szerokiej gamy standardów, co ułatwi tworzenie rozwiązań interoperacyjnych.

Gigant z Redmond zapowiada, że powyższe zasady będą regularnie dostosowywane na potrzeby zmieniających się nieustannie realiów świata IT.

Więcej informacji: Windows Principles