Microsoft podał bilans za ostatni kwartał - i nie może narzekać

Największa firma na rynku IT ma się bardzo dobrze - kolejny kwartał przynosi jej 49% większy dochód niż poprzedni.

Wyniki dotyczą czwartego kwartału roku fiskalnego, czyli drugiego kwartału 2019. W tym okresie Microsoft odnotował dochód w wysokości 33,7 miliarda dolarów (wzrost o 12%), zysk operacyjny (czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wyniósł 12,4 miliarda, a dochód netto to 13,2 miliardów dolarów (wzrost o 49%). Jednak zmieniła się pewna rzecz - zazwyczaj największe przychody i zyski generował dział komputerów osobistych, potem - w różnej kolejności - znajdowały się Windows, Xbox, Surface i kolejne działy firmy. Jednak w ostatnim kwartale Microsoft zarobił najwięcej - aż 11,4 miliarda dochodu - na inteligentnej chmurze, a komputery PC spadły na drugie miejsce - 11,3 miliarda. Firma poinformowała również, że usługi chmurowe oraz pakiet biurowy Office 365 zwiększyły przychody o ponad 20%. Liczba subskrybentów wzrosła do 34,8 milionów - o 600 tysięcy więcej, niż w poprzednim kwartale. LinkedIn, przejęty w czerwcu 2016 roku przez Microsoft, zwiększył przychód o 22%, ale nie podano żadnych konkretnych kwot.

Microsoft podał bilans za ostatni kwartał - i nie może narzekać

Inteligentna Chmura okazała się niespodziewanie zwycięzcą, stając - przynajmniej w ostatnim kwartale - motorem napędowym firmy. Produkty serwerowe i usługi chmurowe wzrosły o 22%, a w przypadku Azure odnotowano wzrost o 64%. Analitycy wskazują, że dzieje się tak m.in. z powody zakończenia okresu żywotności SQL Server 2008 oraz Windows Server 2008. Produkty dla użytkowników domowych zanotowały spadek o 8%, ale komercyjne, dedykowane biznesowi - wzrost o 18%. Powodem jest oczywiście zbliżający się koniec wsparcia dla Windows 7 i przechodzenie firm na Windows 10. Coraz lepiej sprzedaje się Surface - dochód w tym segmencie zwiększył się o 14%, jednak nieco gaming kuleje - dochody ze sprzedaży gier i akcesoriów spadły o 10%, a sprzedaż konsol i związanych z Xboxem usług zmniejszyła o 3%. Jednocześnie o 14% wzrosła liczna użytkowników Xbox Live - wynosi ona obecnie 65 milionów. Oprócz tego Microsoft zwiększył o 9% przychód z reklam.

Zobacz również: