Microsoft stworzył własną fundację open source

Milion dolarów przeznaczył Microsoft na sfinansowanie rozwoju organizacji CodePlex Foundation. Jej nadrzędnym zadaniem będzie promowanie i nadzorowanie współpracy pomiędzy członkami społeczności open source, a twórcami komercyjnego oprogramowania o zamkniętym kodzie.

CodePlex Foundation będzie organizacją non profit. Z informacji umieszczonych na witrynie fundacji wynika, że jej działalność ma uzupełniać zadania realizowane obecnie przez organizacje skupiające deweloperów open source. CodePlex Foundation ma być m.in. miejscem dyskusji i wymiany informacji na temat najlepszych praktyk związanych z tworzeniem oprogramowania oraz integracją aplikacji o zamkniętym kodzie z tymi publikowanymi na zasadach open source.

Według oficjalnych zapowiedzi w zarządzie CodePlex Foundation znajdują się m.in. Miguel de Icaza - twórca projekt GNOME, zatrudniony obecnie w firmie Novell oraz Shaun Walker - założyciel społeczności DotNetNuke. Poza nimi do czasu powołania nowego kierownictwa w skład zarządu nowej organizacji wejdą głównie pracownicy Microsoftu. Przedstawiciele koncernu mają nadzieję, że z czasem w prace organizacji CodePlex Foundation zyskają poparcie większej liczby osób zaangażowanych w rozwój oprogramowania open source.

CodePlex Foundation, w odróżnieniu od większości organizacji open source, które koncentrują się na wybranych projektach, ma służyć promowaniu współpracy deweloperów. Do najważniejszych zadań członków nowej fundacji należeć będą m.in. kwestie związane z licencjonowaniem chronionych prawnie rozwiązań na potrzeby oprogramowania open source.

Do czasu stworzenia pełnych struktur nowej organizacji stanowisko jej prezesa obejmie Sam Ramji, dotychczasowy szef działu Open Source Software Lab oraz dyrektor strategii open source Microsoftu. Sam Ramji odejdzie z firmy Microsoft przed końcem września br. Według nieoficjalnych informacji będzie piastował stanowisko prezesa nowej organizacji przynajmniej do końca roku.

Czytaj też:

Open Invention Network skupuje patenty w obronie Linuksa

Szybki rozwój jądra Linuksa

IBM rezygnuje z Microsoft Office