Microsoft traci wsparcie

Silicon Graphics wycofuje się ze współpracy z Microsoftem, mającej na celu stworzenie następcy Open GL i Direct3D.

Wspólny projekt Microsoftu i Silicon Graphic (SGI) - Fahrenheit - miał na celu zdefiniowanie nowego standardu graficznego opartego na Direct3D, DirectDraw i OpenGL. W założeniach przyjętych jeszcze w grudniu 1997 r. standard miał być w pełni zgodny z dotychczasowymi aplikacjami napisanymi pod Direct3D Microsoftu oraz OpenGL opracowanym przez SGI. Firma SGI postanowiła jednak wycofać się ze współpracy i poinformowała, że "nie zamierza tworzyć niskopoziomowego API, czyli Fahrenheita. SGI koncentruje się na wykorzystaniu systemów operacyjnych IRIX i Linux, a w znacznie mniejszym stopniu na Windows".

API (Application Programming Interface) to interfejs programowy aplikacji, czyli zestaw bibliotek stosowanych w celu automatyzacji i optymalizacji wyświetlania grafiki trójwymiarowej. Jedną z najbardziej popularnych bibliotek typu 3D API jest Direct3D.

Więcej informacji: www.theregister.co.uk, www.microsoft.com, www.sgi.com