Microsoft uaktualnia narzędzie antypirackie

Koncern z Redmond rozpocznie wkrótce dystrybucję nowej wersji narzędzia do sprawdzania legalności systemu operacyjnego - Windows Genuine Advantage. W nowym wydaniu zmieniono m.in. procedurę instalacyjną oraz komunikaty wyświetlane przez program.

Nowa wersja WGA będzie teraz szczegółowo informowała użytkownika podczas instalacji o tym, jakie jest jej zadanie (w obecnej wersji wyświetlana jest jedynie standardowa licencja, której większość osób i tak nie czyta) - na ekranie instalatora znajdzie się krótka informacja o zadaniach programu.

Zmodyfikowane zostaną również wyświetlane przez aplikację komunikaty - w tej chwili w przypadku problemów z potwierdzeniem legalności systemu użytkownik widzi komunikat "This copy of Windows is not genuine" (Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna). W nowej wersji informacja ta brzmieć będzie "Your system did not pass genuine validation" (Twój system nie zaliczył testu legalności). Co więcej, WGA prezentować będzie też informacje o tym, w jaki sposób użytkownik może łatwo zalegalizować swój system.

Wprowadzone przez Microsoft do WGA zmiany są odpowiedzią na falę krytyki po wprowadzeniu pierwszej wersji tego narzędzia. Wielu ekspertów zarzucało programowi, iż instaluje się bez wiedzy użytkownika i działa podobnie do spyware'u. Więcej na ten temat w tekstach "Microsoft pozwany za WGA" oraz "Usuń tajnego agenta z Windows".