Microsoft zaleca Worda w "safe mode"

Jako obejście niezałatanej dziury w Wordzie Microsoft zaleca uruchamianie programu w trybie awaryjnym ("safe mode").

Normalnie tryb awaryjny ("safe mode") służy do wykrywania problemów powodowanych przez źle inicjalizujące się makra, rozszerzenia i inne komponenty mogące destabilizować pracę Office. W trybie tym wyłączone jest większość potencjalnie niebezpiecznych rozszerzeń, w tym także i te, które wykorzystuje opisywana przez nas dziura w Wordzie.

Do czasu publikacji poprawki Microsoft zaleca tryb awaryjny Worda do otwierania otrzymanych z sieci dokumentów, które potencjalnie mogą zawierać trojana.

Uruchomienie Worda w trybie diagnostycznym opisano w poradzie "Jak uruchomić Worda w 'safe mode'?"

Zobacz także:

* Trojany polubiły Worda

* KB 827706 Description of Office Safe Mode for Word 2003 and Word 2002